mapagminy  dlug_publiczny  cyfrowy_urzad  ISO  iso9001

System Powiadamiania Mieszkańców

W trosce o szybkie i skutecznie powiadamianie Państwa o istotnych wydarzeniach w naszej Gminie uruchomiliśmy

SMS-owy System Powiadamiania Mieszkańców

System ten w głównej mierze ma służyć do szybkiego powiadamiania możliwie jak największej liczby mieszkańców w takich sytuacjach jak:

 • Zagrożenia meteorologiczne, stany ostrzegawcze i alarmowe;
 • Konieczność ewakuacji mieszkańców z określonych rejonów;
 • Poważne awarie (wody, prądu);
 • Awarie techniczne autobusu szkolnego;
 • Zebrania gminne i sołeckie;
 • Szkolenia dla rolników;
 • Inne ważne wydarzenia na terenie Gminy Nowinka;

Aby trafić do wybranych odbiorców z konkretną informacją, zamierzamy utworzyć bazę numerów telefonów komórkowych z podziałem na poszczególne grupy :

 • Grupa I - wszyscy mieszkańcy;
 • Grupa II - mieszkańcy poszczególnych miejscowości;
 • Grupa III - rolnicy;
 • Grupa IV - rodzice;
 • Grupa V - sołtysi;
 • Grupa VI - strażacy;
 • Grupa VII - letnicy;

Jeden mieszkaniec może zostać umieszczony w kilku grupach. I tak np. w sytuacji, kiedy z powodu awarii autobusu przyjazd dzieci do domu opóźni się, niezwłocznie po otrzymaniu sygnału od kierowcy, prześlemy tę informację wysyłając sms-a do grupy rodziców. Podobnie w przypadku potrzeby zorganizowania nagłego zebrania np. w Atenach, sms-a o miejscu i terminie spotkania otrzymają mieszkańcy tej właśnie konkretnej miejscowości.

System pozwoli na dotarcie do mieszkańców w ważnych sprawach gminnych
i będzie skutecznym narzędziem powiadamiania.

Do systemu może zapisać się każdy Mieszkaniec Gminy, który chciałby otrzymywać w/w informacje na swój telefon komórkowy. Numery telefonów umieszczone zostaną w utworzonej bazie z przydziałem do konkretnej grupy. Podane przez Państwa numery telefonów będą dostępne jedynie upoważnionym urzędnikom obsługującym bazę.

Zarejestrować się w bazie mieszkańców można będzie poprzez dostarczenie do Urzędu Gminy Nowinka wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego.

Rejestracja wymaga podania imienia i nazwiska, numeru telefonu komórkowego oraz miejsca zamieszkania. W każdej chwili będą Państwo mogli zrezygnować
z naszej usługi i wtedy Państwa numer telefonu  zostanie usunięty z bazy.

Za otrzymywane wiadomości nie ponosicie Państwo żadnych kosztów!

Formularz dostępny jest:

na Stronie Internetowej Urzędu Gminy www.gminanowinka.pl w zakładce System Powiadamiania Mieszkańców;

u sołtysów;

w sekretariacie Urzędu Gminy Nowinka

SMS-owy System Powiadamiania Mieszkańców

Z poważaniem,

Wójt Gminy Nowinka