mapagminy  dlug_publiczny  cyfrowy_urzad  ISO  iso9001

WNIOSKI I POSTULATY

zgłoszone podczas zebrań wyborczych do organów sołectwa gminy Nowinka w okresie 18.02.2011r. – 8.03.2011r.

L.p.

Nazwa sołectwa

Treść wniosku i postulatu

1.

Strękowizna

Brak zatok do mijania się na odśnieżonych drogach.

2.

Szczebra

 1. Poprawa bezpieczeństwa na drodze krajowej Nr 8 – lewoskręty, oświetlenie, budowa ścieżki rowerowej wraz z deptakiem dla pieszych – na odcinku od Nowinki poza teren zabudowy Szczebry.

 2. Położenie dywanika asfaltowego na drodze powiatowej Szczebra – Szczeberka-Sokolne-Józefowo-Cisówek.

 3. Utrzymanie kontenerów przy cmentarzu parafialnym w Szczebrze.

 4. Dokończenie remontu świetlicy wiejskiej.

 5. Akceptacja funduszu sołeckiego.

 6. Modernizacja dróg gminnych w Szczebrze.

 7. Oznakowanie numeracji od posesji do posesji.

3.

Ateny

 1. Termin wykonania oświetlenia ulicznego i chodników.

 2. Odnowić znaki drogowe.

4.

Danowskie

 1. Wyznaczenie placu do lądowania helikopterów

5.

Walne

 1. Doprowadzenie do stanu początkowego drogi na granicy z gminą Giby.

 2. Jak najszybsze rozwiązanie sprawy tam bobrów.

 3. Poprawa asfaltu Ateny-Walne-Monkinie.

6.

Juryzdyka

 1. Wykonanie drogi asfaltowej i oświetlenia.

 2. Termin realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

7.

Gatne Drugie

 1. Dokonać poszerzenia wjazdu do Zespołu Szkół w Nowince.

 2. Powiadomoć sołtysa wsi o osobie odpowiedzialnej za oczyszczenie z pasa drogowego padniętych zwierząt (droga krajowa).

 3. Uzupełnić oświetlenie w m. Gatne Drugie.

 4. Wykonać oznakowanie drogi krajowej w miejscowości Gatne Drugie znakami lewoskrętu.

 5. Wyremontować przepusty wjazdowe na drogę krajową.

 6. Ograniczyć prędkość w miejscowości do 70km/h.

 7. Dokonać remontu drogi Gatne Drugie – Sokolne.

8.

Kopanica

 1. Przedstawienie przez projektanta szczegółowego przepiegu trasy sieci.

9.

Podkrólówek

 1. Termin rozpoczęcia prac przy budowie drogi asfaltowej przez wieś Podkrólówek i powiadomienie o tym mieszkańców wsi.

10.

Bryzgiel

 1. Nawozić piasku na plażę gminną.

11.

Sokolne

 1. Remont drogi na odcinku od Buksy Jana do Kozłowskiego Witolda.

 2. Położenie asfaltu na drodze powiatowej Szczebra-Sokolne-Józefowo.

 3. Dojazd autobusu szkolnego do wsi Sokolne.

 4. Oświetlenie wsi.

12.

Szczepki

 1. Wybudowanie przystanku autobusowego.

 2. Dokończenie asfaltowania drogi.

13.

Józefowo

 1. Termin budowy drogi powiatowej.

 2. Naprawa nawierzchni asfaltowej na drodze Józefowo-Cisowek.

 3. Wykonanie oświetlenia ulicznego (od P.Białous do P.Augustynowicz).

 4. Naprawa drogi i jej poszerzenie od strzyżowania z drogą Szczebra-Józefowo.

 5. Termin budowy oczyszczalni ścieków.

 6. Internet.

14.

Cisówek

 1. Ustawienie tablicy z nazwą miejscowości.

 2. Wymiana przepustów (w m.Cisówek) na drodze gminnej Szczepki – Cisówek.

 3. Wykonanie oświetlenia ulicznego.

15.

Barszczowa Góra

 1. Wykonanie oświetlenia ulicznego.

 2. Remont drogi powiatowej.

 3. Internet.

 4. Naprawa wjazdu na drogę nr 8.

 5. Naprawa mostu.

 6. Zapytania dot. oczyszczalni ścieków.

16.

Monkinie

 1. Rozwiązanie sprawy tam bobrów.

 2. Skierowanie pracownika do prac porządkowych.

 3. Zmiana czasu świecenia oświetlenia ulicznego.

17.

Olszanka

 1. Wykonać zatoki i przystanki dla dzieci dowożonych do szkoły.

 2. Wykonać chodnik.

 3. Wyremontować drogi gminne.

 4. Wykonać meliorację (założyć dreny)

18.

Krusznik

 1. Sprawa odbioru nieczystości stałych (nie do wszystkich gospodarstw dojeżdża samochód).

19.

Podnowinka

 1. Remont i sprzątanie wiaty przystankowej.

 2. Geodezyjne wytyczenie dróg.

 3. Uporządkowanie plaży na „Dwóch Dębach” w tym wykonanie pomostów.

 4. Zwodociągowanie wsi.

20.

Pijawne Polskie

 1. Naprawa dróg gminnych.