mapagminy  dlug_publiczny  cyfrowy_urzad  ISO  iso9001

„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Nowinka

WND-POKL.09.01.02-20-632/11 w roku szkolnym 2011/12”

Regulamin Projektu

Deklaracja Nowinka

Deklaracja Olszanka

Deklaracja Monkinie

Oświadczenie