mapagminy  dlug_publiczny  cyfrowy_urzad  ISO  iso9001

Lokalizacja

Gmina Nowinka położona jest w północnej części województwa podlaskiego. Powierzchnia gminy obejmuje obszar 204 km², z czego lasy i jeziora stanowią 60% jej powierzchni. Gmina położona jest na szlaku tranzytowym drogi krajowej nr 8, który łączy stolicę kraju poprzez przejście graniczne w Budzisku i Ogrodnikach z krajami nadbałtyckimi i skandynawskimi. W odległości 10 km od Nowinki leży miasto uzdrowiskowe Augustów, a w odległości 20 km położone są Suwałki. Gmina Nowinka jest częścią Pojezierza Augustowskiego, które stanowi składową terenu Zielonych Płuc Polski.


Gmina Nowinka znajduje się w północnej części powiatu augustowskiego i graniczy:

  • od strony południowo-zachodniej – z gminą Augustów,

  • od strony południowej – z miastem Augustów,

  • od strony południowo-wschodniej - z gminą Płaska,

  • od strony północno-wschodniej – z gminą Giby,

  • od strony północnej – z gminą Suwałki,

  • od strony północno-zachodniej – z gminą Raczki.