mapagminy  dlug_publiczny  cyfrowy_urzad  ISO  iso9001

WKU w Suwałkach przyjmuje wnioski o powołanie do terytorialnej służby wojskowej w suwalskim batalionie OT. Ochotnicy (osoby bez przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz żołnierze rezerwy po złożonej przysiędze i odbytym przeszkoleniu wojskowym) posiadający adres stałego zamieszkania na administrowanym przez WKU w Suwałkach terenie (powiat augustowski, sejneński, suwalski oraz miasto Suwałki), celem złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, powinni zgłosić się do Wydziału Rekrutacji WKU.

Terminy szkoleń dla osób, które zakwalifikują się do terytorialnej służby wojskowej:
1.    Osoby bez złożonej przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego:

•   Szkolenie podstawowe (16-dniowe): 01-16.12.2017
r.
2.    Żołnierze rezerwy po złożonej przysiędze i odbytym przeszkoleniu wojskowym:
•   Szkolenie wyrównawcze (8-dniowe): 09-16.12.2017r.

UWAGA: studenci, uczniowie, inne osoby, które ze względu na naukę lub pracę nie mogą jednorazowo odbyć 16-dniowego szkolenia – mogą je odbyć w kilku okresach w ciągu czterech miesięcy w czasie wolnym od pracy, nauki.

Informacje: WKU w Suwałkach - 261 347 357, 1 PBOT w Białymstoku - 723 253 645