mapagminy  dlug_publiczny  cyfrowy_urzad  ISO  iso9001

OBSZARY CHRONIONE

na terenie gminy Nowinka

 

 

L.p.

 

Nazwa Obszaru Chronionego


 

Treść

 

Link do mapy


1.

Obszar  Chronionego Krajobrazu „Puszcza i Jeziora Augustowskie”

 

 

TREŚĆ (KLIK)

 

 

MAPA (KLIK)

2.

Obszar  Chronionego Krajobrazu „Dolina Rospudy”

 

TREŚĆ (KLIK)

 

 

MAPA (KLIK)

 

3.

Natura 2000 – obszary Ptasie – Puszcza Augustowska

 

 

TREŚĆ (KLIK)

 

 

MAPA (KLIK)

4.

Natura 2000 – obszary siedliskowe – Ostoja Augustowska,

 

 

TREŚĆ (KLIK)

 

 

MAPA (KLIK)

5.

Natura 2000 – obszary siedliskowe - Ostoja Wigierska

 

 

TREŚĆ (KLIK)

 

 

MAPA (KLIK)

 

6.

 

Rezerwat - Jezioro Kalejty

 

 

TREŚĆ (KLIK)

 

 

MAPA (KLIK)

 

7.

 

Wigierski Park Narodowy

 


TREŚĆ (KLIK)

 

 

MAPA (KLIK)