mapagminy  dlug_publiczny  cyfrowy_urzad  ISO  iso9001

Cyfrowy Urząd w Gminie Nowinka (klik)


Załatwiaj sprawy przez Cyfrowy Urząd – www.cu.wrotapodlasia.pl (video)

 

Jeśli posiadasz podpis elektroniczny lub profil zaufany, możesz załatwiać urzędowe sprawy przez Internet.

Dlaczego warto korzystać z Cyfrowego Urzędu?

Wnioski można składać 24 godziny na dobę, z każdego miejsca na świecie. W szczególności dla osób,

które dużo podróżują lub np. przebywają za granicą może to być korzystna forma załatwiania spraw.

O ile używanie podpisu elektronicznego wiąże się z koniecznością jego zakupu, o tyle profil zaufany można wyrobić bezpłatnie. Z reguły wymagana jest jednorazowa wizyta w urzędzie w celu potwierdzenia danych osobowych.

Profil zaufany można również potwierdzić w niektórych bankach.

 

Jak złożyć wniosek/pismo za pośrednictwem Cyfrowego Urzędu?

Kroki:

  1. Otwórz stronę cu.wrotapodlasia.pl z opisem usługi.
  2. Zapoznaj się z opisem usługi.
  3. Wybierz  „Znajdź urząd”, wpisz ten którego szukasz (wniosek o dowód możesz złożyć w każdym urzędzie).
  4. Wypełnij formularz, podpisz go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP i wyślij.

System  przekaże wypełniony  formularz do wybranego przez ciebie urzędu, a składający otrzyma potwierdzenie na adres e-mail.

 

Poniżej wykaz spraw, jakie można załatwić przez Internet w URZĘDZIE GMINY NOWINKA

 

1. Dopisanie do spisu wyborców

2. Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż lub sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

3. Pismo ogólne do podmiotu publicznego - Elektroniczna Skrzynka Podawcza

4. Skargi i wnioski

5. Udostępnianie informacji o środowisku

6. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

7. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów

8. Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

9. Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego

10. Wymiar i zmiana podatku od nieruchomości osób prawnych i jednostek organizacyjnych

11. Zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych (zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych)

12. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego

13. Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy

14. Złożenie informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego

15. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego

 

 

Dodatkowe informacje

Jak zdobyć profil zaufany?

Szczegółowe informacje co to jest i jak założyć profil zaufany znajdziesz na platformie pz.gov.pl.  Aktualnie możliwość potwierdzania profilu zaufanego mają również niektóre banki.

Informacje, o tym które z banków i systemów transakcyjnych pozwalają na zakładanie Profilu Zaufanego bez konieczności wizyty w urzędzie (w celu potwierdzenia tożsamości), znajdziesz na stronie  https://pz.gov.pl/dt/registerByXidp