mapagminy  dlug_publiczny  cyfrowy_urzad  ISO  iso9001

POMOC PRAWNA

Radca prawny Urzędu Gminy w Nowince przyjmuje nieodpłatnie w każdy czwartek w godzinach 12.00 - 15.00 w budynku Urzędu Gminy w pokoju numer 12


Od 1 stycznia 2017 roku w Powiecie Augustowskim funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej


 

Dodatkowe informacje:

Strona www.darmowapomocprawna.ms.gov.pl przedstawia informacje o Ustawie dot. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Znajdują się tam informacje dotyczące:


1) Nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Na stronie www.darmowapomocprawna.gov.ms.pl zamieszczona została lista podmiotów świadczących nieodpłatną pomoc prawną w chwili obecnej (organy centralne i współpracujące z Ministerstwem Sprawiedliwości organizacje pozarządowe). Natomiast od początku 2016 r. opublikowany jest wykaz powstałych punktów pomocy prawnej (z podziałem na województwa).

 

Na portalu określono również, komu, w jakich przypadkach i w jakim zakresie przysługuje nieodpłatna pomoc prawna.

 

2) Edukacji prawnej społeczeństwa.

 

Ustawa przewiduje działania polegające na kształtowaniu świadomości prawnej obywateli. Obok informacji na temat przedsądowej pomocy, na stronie znajdują się również podstawowe formularze, wzory czy publikowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości poradniki i broszury oraz materiały edukacyjno-informacyjne.

 

Ze strony pobrać można także materiały informacyjne o systemie – infografiki oraz prezentację multimedialną.