mapagminy  dlug_publiczny  cyfrowy_urzad  ISO  iso9001

Wakacje 2016/2017 23.06.2017

 


 

Informacja o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej 19.06.2017

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że dnia

  • 21 czerwca  2017r. od godziny 8:00  do godziny 17:00 w miejscowości Walne  numery: od 6 do 8, 11A, od 26 do 39
  • 23 czerwca  2017r. od godziny 8:00  do godziny 17:00 w miejscowości Walne  numery: od 6 do 8, 11A, od 26 do 39

planowana jest przerwa w dostawie energii elektrycznej.

Szczegółowe informacje na stronie  www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/rejon/Suwałki

 

Zawiadomienie o XVI otwartej Sesji Rady Gminy 14.06.2017

Mieszkańcy Gminy Nowinka

 

AD.I.0002.02.2017.JP

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym        
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zawiadamiam, że dnia 27 czerwca 2017 r. o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince odbędzie się XVI otwarta Sesja Rady Gminy Nowinka. Szczegóły (klik)

 

Spotkania informacyjne dotyczące konkursów w ramach działań 8.6 oraz 9.1 RPO WP 2014-2020 12.06.2017

Stowarzyszenie „Suwalsko-Sejneńska” Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjne dotyczące konkursów w ramach działań 8.6 oraz 9.1 RPO WP 2014-2020

W celu zapewnienia większej dostępności uczestnictwa w spotkaniach zostaną one przeprowadzane w czterech terminach i lokalizacjach:

13 czerwca 2017 godz. 9:00 – GOK w Krasnopolu.

19 czerwca 2017 godz.10:00 – Urząd Gminy Suwałki

Tematyką w/w spotkań będą nabory w ramach działania 8.6 RPO WP 2014-2020. Omawiane będą zarówno kryteria formalne jak i merytoryczne ważne dla prawidłowego wypełnienia i złożenia wniosków w ramach typów projektów:

- 9  - Rewitalizacja małej skali (konkurs trwający)

- 8 - Projekty z zakresu infrastruktury społecznej (konkurs planowany)

- 7 - Projekty dotyczące dziedzictwa kulturowego (konkurs planowany)

- 5  -  Ochrona bioróżnorodności i klimatu (konkurs planowany)

 

19 czerwca 2017 godz. 13:00 – GOK w Nowince

20 czerwca 2017 godz. 9:00 – Urząd Gminy Sejny

 

Tematyką w/w spotkań będą nabory w ramach działania 9.1 RPO WP 2014-2020. Omawiane będą zarówno kryteria formalne jak i merytoryczne ważne dla prawidłowego wypełnienia i złożenia wniosków w ramach typów projektów:

- 10 - Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (konkurs trwający)

- 6 - Programy aktywności lokalnej (konkurs trwający)

- 5 - Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR (konkurs trwający)

- 4 - Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (konkurs trwający)

 

Szkolenie  dot. warunków uzyskania pomocy finansowej 09.06.2017

Biuro Wsparcia Inwestycyjnego Podlaskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Białymstoku informuje,

że dnia 21.06.2017r. w SALI SZKOLEŃ Biura Powiatowego ARiMR w Augustowie, ul. Przemysłowa 6, o godz. 10:00

odbędzie się szkolenie dotyczące warunków uzyskania pomocy finansowej na operacje  typu Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej

w ramach poddziałania 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich”   dotyczący obszarów wyznaczonych w związku ze zwalczaniem choroby Afrykańskiego pomoru świń (ASF),

oraz typu "Modernizacja gospodarstw rolnych" w ramach poddziałania 4.1 "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych - obszary ab, c” objętych PROW na lata 2014-2020.

 

Program Szkolenia (klik)

 

Nowe nabory w ramach EFS 02.06.2017

Stowarzyszenie "Suwalsko - Sejneńska" LGD zaprasza do zapoznania się z dokumentacją ogłoszonych w dniu dzisiejszym naborów na dofinansowanie projektów ze środków EFS w ramach typów operacji:

4 - Zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

5 - Wsparcie małych szkół kształcenia ogólnego na obszarach objętych realizacją LSR

6 - Programy Aktywności Lokalnej

10  - Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

 

Dokumentacja naborów znajduje się w zakładce Nabory wniosków/2017/EFS  (klik)

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA 24.05.2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD

NABÓR nr II/EFRR/2017

w ramach

Lokalnej Strategii Rozwoju Suwalsko –Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania

CEL ogólny: Poprawa jakości życia mieszkańców terenu realizacji LSR do roku 2023

CEL szczegółowy: 1 Poprawa materialnej i niematerialnej sfery życia na terenie LSR w zakresach: kultury, sztuki, edukacji, turystyki, rekreacji oraz integracji społecznej do roku 2023

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania na stronie www:  http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2017/efrr-20161011085237/mala-rewitalizacja

W sprawach związanych z naborem informacji udzielają telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej pracownicy Suwalsko-Sejneńskiej Lokalnej Grupy Działania.

  • Ul. Tadeusza Kościuszki 71,
  • 16-400 Suwałki,

tel./faks: (87) 565-53-64

e-mail: biuro@su-se.pl (w tytule wiadomości należy wpisać tylko nr naboru podany w ogłoszeniu o naborze).

 

Makroregionalny Sportowy Turniej Miast i Gmin 22.05.2017

W dniach 26 maja – 16 czerwca odbędzie się Makroregionalny Sportowy Turniej Miast i Gmin – STMiG 2017. Największa impreza sportu masowego w Polsce rozgrywana w ramach Tygodnia Sportu dla Wszystkich.

Regulamin oraz karta zgłoszenia znajdują się na stronie www.mtkkf.pl/sportowy-turniej-miast-i-gmin/

 

Komunikat Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku 16.05.2017

 

Puchar Polski w Triathlonie 15.05.2017r.

 

Ogłoszenie Lokalnej Grupy Rybackiej "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie" 25.04.2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie operacji w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej" zawartego w Programie Operacyjnym "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 w zakresie działania: realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność. Szczegóły (KLIK)

 

Informacja dot. opakowań po środkach  niebezpiecznych (np. środkach ochrony roślin) zbieranych w systemie PSOR 21.03.2017

  

List Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 20.03.2017

list Prezesa KRUS kierowany do 
rolników
 

Program "Dzielnicowy Bliżej Nas" 17.03.2017

Działanie priorytetowe:

Przeciwdziałanie gromadzeniu się osób zakłócających bezpieczeństwo i porządek publiczny, spożywających alkohol w rejonie sklepu spożywczego

w miejscowości Nowinka

w ramach Programu "Dzielnicowy Bliżej Nas"

realizuje dzielnicowy – asp.  sztab. Bogdan Wąsewicz

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Punkt Przyjęć Interesantów w Nowince, Nowinka 27

tel. kom. 885 997 264

 

Opłaty za korzystanie ze środowiska 09.03.2017

Szczegółowe zasady naliczania i wnoszenia opłat za korzystanie ze środowiska reguluje Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016r. poz.672 ze zm.)

Informacje dotyczące wysokości opłat (klik)

 

Bezpłatne konsultacje z psychologiem 14.10.2016