mapagminy  dlug_publiczny  cyfrowy_urzad  ISO  iso9001

Informacja o przerwie w dostawach energii elektrycznej 26.08.2016

 

Czas na staż 05.08.2016

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Augustowie oferuje

3 – miesięczne staże zawodowe z późniejszym zatrudnieniem

Projekt skierowany do osób w wieku 15 - 29 lat, które:
- nie pracują
- nie kształcą się (w trybie stacjonarnym)
- nie szkolą się
- są gotowe do podjęcia zatrudnienia.

Wsparcie towarzyszące:
- stypendium stażowe – 997,40 netto (1281,16 brutto)
- zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Kontakt (87) 643 52 53

 

Program bioasekuracji 05.08.2016

 

Informacja z KRUS 04.08.2016

 

Festyn Rodzinny w Nowince

 

List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej

Zapraszamy do zapoznania się z treścią (klik)

 

Program monitoringu lasów 06.07.2016

 

Komunikat Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego

 


 


 

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 20.05.2016

 

 

Informacja z KRUS 17.05.2016

 

Komunikat urzędowy w sprawie zatruć pszczół i innych zapylaczy środkami ochrony roślin 26.04.2016

komunikat

 

Ogłoszenia ARiMR o naborze wniosków o przyznanie pomocy (08.03.2016)

Informacja ARiMR dotycząca ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW na lata 2014-2020

SZCZEGÓŁY (klik)

 

Kredyty z dopłatami ARiMR dla rolników (08.02.2016r.)

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu przez ARiMR nowej, preferencyjnej linii kredytowej – kredytu z dopłatami ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w okresie oczekiwania na płatności bezpośrednie. Więcej informacji na stronach MRiRW oraz ARiMR.

http://www.minrol.gov.pl/pol/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Nowa-preferencyjna-linia-kredytowa

 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: (04.02.2016)


Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.,

 

  • w terminie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 sierpnia 2016 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2016 r. do 31 lipca 2016 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2016 r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2016 r. wynosi:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

 

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 29 kwietnia 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2016 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

 

Projekt Lokalnej Strategii Rozwoju

W załączeniu prezentujemy Państwu projekt Lokalnej Strategii Rozwoju dla terenu działania Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania oraz projekt procedur związanych z oceną i wyborem operacji.

 

Suwalsko Sejnenska LSR Projekt

Regulamin Rady Kryteria Oceny

Suwalsko Sejneńska LSR Karta Konsultacji

Suwalsko Sejneńska LSR Karta Konsultacji (wersja edytowalna word)

 

Apel o pomoc dla pogorzelców

apel

 

Ewolucja, a nie rewolucja
eKRUS wpisuje się w rozwój e-usług dla rolnictwa i mieszkańców wsi

W ramach doskonalenia usług świadczonych swoim Klientom Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wdraża system informatyczny – Portal dla Rolników eKRUS, udostępniony w przestrzeni publicznej za pośrednictwem sieci Internet. W Oddziale Regionalnym KRUS w Białymstoku i podległych mu placówkach system jest już dostępny pod adresem www.ekrus.gov.pl.

Portal jest przeznaczony dla ubezpieczonych w KRUS rolników, małżonków rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz członków ich rodzin zgłoszonych za pośrednictwem KRUS do ubezpieczenia zdrowotnego.

Poprzez Portal dla Rolników eKRUS ubezpieczeni mają dostęp m.in. do własnych danych ewidencyjnych, przebiegu historii ubezpieczenia, wykazu składek, ich bieżącej wysokości, a także informacji o zbliżających się terminach płatności bez konieczności wizyty w jednostce oraz poza godzinami pracy urzędu.

Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku zaprasza do korzystania z nowej możliwości kontaktu z urzędem. Wystarczy dowolna przeglądarka internetowa oraz aplikacja umożliwiająca odczyt plików w formacie PDF. W celu zarejestrowania i utworzenia profilu użytkownika należy na stronie www.ekrus.gov.pl w okienku „zarejestruj się” wypełnić wniosek, a następnie wydrukować go i wraz z nim udać się do jednostki KRUS, w której jest się ubezpieczonym. W trakcie rejestracji, poza podstawowymi danymi ewidencyjnymi, należy podać adres poczty elektronicznej (email), który jest niezbędny do przekazania loginu i hasła dla utworzonego konta oraz w razie potrzeby odzyskania hasła, bądź wymiany informacji między użytkownikiem a KRUS. Wniosek można również przekazać za pośrednictwem poczty lub wypełnić na miejscu w jednostce KRUS.

Dla ułatwienia poruszania się w Portalu na jego stronie udostępniony został „Przewodnik po eKRUS”, w którym opisano krok po kroku kolejne etapy: rejestracji, logowania, itd.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego doskonaląc swoje usługi dąży do umożliwienia ubezpieczonym pełnego kontaktu z urzędem również drogą elektroniczną. W przyszłości planowane jest udostępnienie możliwości dokonywania płatności online oraz pozyskiwania zaświadczeń w trybie w pełni elektronicznym.

Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku zachęca osoby ubezpieczone w KRUS do rejestracji i komunikacji z urzędem za pośrednictwem Portalu.

 

obywatel gov pl

 

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Nowinka 2015/2016

Informacji o obowiązujących standardach i stanie dróg udzielają od 1 listopada 2015r.
dyżurni zimowego utrzymania dróg Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie.

Telefony i harmonogram pracy poniżej.

1. Standardy utrzymania dróg
2. Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Nowinka
3. Wykaz dróg zamiejskich do zwalczania śliskości
4. Wykaz dyżurnych zimowego utrzymania
5. Grafik dyżurów utrzymania dróg
6. Mapa dróg powiatowych

 

WYKAZ PRZYSTANKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWINCE - RANO

ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWINCE - POPOŁUDNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.STANISŁAWA CHMIELEWSKIEGO W MONKINIACH

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IM. GEN. PILOTA WITOLDA URBANOWICZA W OLSZANCE

 

Nowinka współpracuje z Augustowem (2015.08.03)

Gmina Nowinka nawiązała współpracę z Miastem Augustów na polu
wzajemnej promocji oferty kulturalnej i turystycznej.
Do pobrania załączniki umożliwiające właścicielom obiektów
noclegowych/wypożyczalni sprzętu zarejestrowanych na terenie Gminy Nowinka
włączenie do bazy turystycznej prowadzonej na stronie www.augustow.pl

Formularz należy wypełnić i przesłać w formie elektronicznej lub skanem
(z oryginalnym podpisem właściciela) wraz z max. 5 zdjęciami obiektu na adres:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Uwaga! Formularze należy wypełnić w wersji polskiej i angielskiej.

Formularz obiekty gastronomiczne

Formularz obiekty noclegowe

Formularz wypozyczalnie sprzętu

Pod klikiem kalendarz wydarzeń w sierpniu 2015 w Augustowie