mapagminy  dlug_publiczny  cyfrowy_urzad  ISO  iso9001

Wieczór Wigilijny w Gminnym Ośrodku Kultury 29.11.2016

 

Zawiadomienie o XIII otwartej Sesji Rady Gminy 28.11.2016

Mieszkańcy Gminy Nowinka

 

AD.I.0002.4.16.JP

 

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym       
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zawiadamiam, że dnia 5 grudnia (poniedziałek) 2016 r. o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince odbędzie się XIII otwarta Sesja Rady Gminy Nowinka. Szczegóły (klik)

 

Bezpłatne badania tomografii komputerowej płuc i klatki piersiowej 25.11.2016

Szczegóły na stronie www.tmsdiagnostyka.pl

 

Informacja "Suwalsko - Sejneńskiej" Lokalnej Grupy Działania dot. konkursu o przyznanie pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Stowarzyszenie "Suwalsko - Sejneńska" Lokalna Grupa Działania anuluje konkurs nr I/EFRROW/2016 o przyznanie pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020., z powodu pomyłki pisarskiej w ogłoszeniu o naborze, mogącej skutkować błędną interpretacją co do typów podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie.

Przebieg naboru nr II/EFRROW/2016 na rozwój działalności gospodarczej pozostaje bez zmian, tj. trwa do 5 grudnia. Nowy termin składania wniosków na rozpoczęcie działalności zostanie wyznaczony na przełom grudnia  2016 i stycznia 2017. Szczegółowe informacje na stronie internetowej www.su-se.pl .

 

 

Informacja dot. posiedzenia Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej 22.11.2016 

Konsultacje społeczne 21.11.2016

Wójt Gminy Nowinka ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem jest zbadanie opinii publicznej mieszkańców Gminy Nowinka w sprawie likwidacji Funduszu Sołeckiego, likwidacji Szkoły Podstawowej im. Ks. Stanisława Chmielewskiego w Monkiniach oraz utworzenia Budżetu Obywatelskiego.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 21 listopada 2016r.

Termin zakończenia konsultacji: 20 grudnia 2016r.

Więcej…
 

Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 17.11.2016


 

Nabór wniosków "Suwalsko - Sejneńskej" LGD 16.11.2016

Szczegółowe informacje dot. OGŁOSZENIA O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE WSPARCIA NA OPERACJE REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY INNE NIŻ LGD NABÓR nr I/EFRROW/2016 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalnej Grupy Działania  pod adresem: http://www.su-se.pl/kat/nabory-wnioskow/2016/prow (klik)

 

Ubezpieczenie NNW dla dzieci osób ubezpieczonych w KRUS 15.11.2016

Wszelkie informacje dotyczące ubezpieczenia NW są dostępne pod nr telefonu
22 745 13 40 - w godzinach 9.00-17.00

ZAKRES I KWOTY ŚWIADCZEŃ (klik)

OPISY ŚWIADCZEŃ (klik)

 

Kampania Społeczna "Rzecznik Praw Pacjenta Przypomina" 26.20.2016

Więcej informacji na stronie http://www.bpp.gov.pl/dla-pacjenta/edukacja-poznaj-swoje-prawa/kampanie-spoleczne/kampania-rzecznik-praw-pacjenta-przypomina/

 

Zawiadomienie Wodociągów Podlaskich sp.zo.o. 20.10.2016

 

Bezpłatne konsultacje z psychologiem 14.10.2016

 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy 13.10.2016

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków

w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017 (klik)

 

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.

W roku 2015 odnotowano 11.830 od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 182 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 596 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.

Więcej…
 

Inwentaryzacja pogłowia dzików 13.10.2016

ADRESY NADLEŚNICTW DO KONTAKTÓW (klik)

 

Informacja dot. inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 28.09.2016

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 27.09.2016

 

Komunikat dot. zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka 19.09.2016

 

Afrykański pomór świń - telefony kontaktowe 09.09.2016

Afrykański pomór świń - telefony kontaktowe w sprawie zgłaszania zwierząt do skupu ze stref objętych restrykcjami (klik)

 

Bezpłatne leki dla seniorów 06.09.2016

Ministerstwo Zdrowia informuje, że od 1 września obowiązuje lista bezpłatnych leków dla seniorów.

Więcej…
 

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych 02.09.2016