mapagminy  dlug_publiczny  cyfrowy_urzad  ISO  iso9001

BEZPŁATNE badania mammograficzne 16.02.2018

W związku z ogólnopolskim PROGRAMEM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI realizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia organizowane są BEZPŁATNE badania mammograficzne.

Badania są prowadzone 27 lutego 2018r. w godz. 09:00 - 17:00 przy Ośrodku Zdrowia w Nowince.

 

Rolnicze Badania Ankietowe w 2018 r. 14.02.2018

 

Badanie mammograficzne w Nowince 09.02.2018

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych informujemy o zorganizowaniu badań mammograficznych dla

Mieszkanek miejscowości Nowinka w dniu:

28 marca 2018 – środa (8-17)

obok Ośrodka Zdrowia, Nowinka 54.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Co roku u 12 tysięcy Polek diagnozuje się raka piersi. Badania profilaktyczne to najskuteczniejsza forma wykrycia stanów chorobowych we wczesnym stadium rozwoju, co pozwala podjąć skuteczną terapię i daje szansę powrotu do zdrowia. W naszych mammobusach przeciętnie jeden/dwa razy dziennie wykrywamy raka piersi.

MEDICA BADANIA Sp. z o.o. realizuje świadczenia zdrowotne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie profilaktyki raka piersi. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia (w roku 2018 roczniki od 1949 do 1968), które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z bezpłatnej mammografii Kobietom spoza grupy refundowanej oferujemy badania odpłatnie w kwocie 80zł. Dysponujemy mammobusem wyposażonym w nowoczesny, ucyfrowiony aparat mammograficzny, wykwalifikowaną kadrą z wieloletnim doświadczeniem oraz posiadamy bieżący certyfikat jakości.

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych informujemy o zorganizowaniu badań mammograficznych dla

Mieszkanek miejscowości Nowinka w dniu:

28 marca 2018 – środa (8-17)

obok Ośrodka Zdrowia, Nowinka 54.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Co roku u 12 tysięcy Polek diagnozuje się raka piersi. Badania profilaktyczne to najskuteczniejsza forma wykrycia stanów chorobowych we wczesnym stadium rozwoju, co pozwala podjąć skuteczną terapię i daje szansę powrotu do zdrowia. W naszych mammobusach przeciętnie jeden/dwa razy dziennie wykrywamy raka piersi.

MEDICA BADANIA Sp. z o.o. realizuje świadczenia zdrowotne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie profilaktyki raka piersi. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia (w roku 2018 roczniki od 1949 do 1968), które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z bezpłatnej mammografii Kobietom spoza grupy refundowanej oferujemy badania odpłatnie w kwocie 80zł. Dysponujemy mammobusem wyposażonym w nowoczesny, ucyfrowiony aparat mammograficzny, wykwalifikowaną kadrą z wieloletnim doświadczeniem oraz posiadamy bieżący certyfikat jakości.

 

Projekty współfinansowane ze środków EFRR i EFRROW 08.02.2018

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na dofinansowanie projektów w ramach realizacji LSR zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Spotkanie dotyczyć będzie naborów wniosków dofinasowanych ze środków EFRR – Typ projektu 1 (OZE – instalacje OZE w gospodarstwach domowych) oraz EFRROW działanie 19.2 - budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Początek spotkania – godz. 10:30Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” LGD

 

Do 26 lutego br. 37 293 podlaskich mikroprzedsiębiorców powinno po raz pierwszy wysłać JPK_VAT 07.02.2018

W celu ułatwienia realizacji nowego obowiązku Ministerstwo Finansów udostępniło darmową aplikację e-mikrofirma, która służy do tworzenia i wysyłania plików JPK_VAT.

Podlaska KAS przygotowała dyżury na których będzie pomagać przygotować się podatnikom do nowego obowiązku.

Zachęcamy podlaskich mikroprzedsiębiorców do jak najszybszego zakładania Profilu Zaufanego eGo, który umożliwi  podpisywanie plików JPK_VAT.

 

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 01.02.2018

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wnioski należy składać w dniach 13 – 28 lutego 2018 w biurze Stowarzyszenia w Suwałkach – ul. Kościuszki 71.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

Nowe wytyczne do sposobu wywozu odpadów komunalnych 31.01.2018

Od stycznia 2018 r. odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców
z terenu gminy Nowinka zajmuje się firma MPO Sp. z o.o. w Białymstoku. Tym samym zmienił się grafik wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych jak również sposób ich odbioru od poszczególnych mieszkańców.

Odbiór odpadów zmieszanych:

Należy wystawiać worki/pojemniki ze swoimi odpadami zmieszanymi 
w dniu ich wywozu  - zgodnie z grafikiem wywozu odpadów zmieszanych.

Odbiór odpadów segregowanych:

Należy wystawiać jedynie worki/pojemniki (kolorowe) z odpadami posegregowanymi w dniu ich wywozu – zgodnie z grafikiem wywozu odpadów segregowanych.

UWAGA! BEZ CZARNEGO WORKA Z ODPADAMI ZMIESZANYMI!

Czarny worek z odpadami zmieszanymi należy wystawiać w dni odbioru odpadów zmieszanych.

Bardzo prosimy o zastosowanie powyższych wytycznych

Aktualny grafik odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych na stronie www.gminanowinka.pl , facebook: Wójt Gminy Nowinka oraz w styczniowej gazetce „Nowinki z Gminy”

WÓJT GMINY NOWINKA

Dorota Winiewicz

Od stycznia 2018 r. odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców
z terenu gminy Nowinka zajmuje się firma MPO Sp. z o.o. w Białymstoku. Tym samym zmienił się grafik wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych jak również sposób ich odbioru od poszczególnych mieszkańców.

Odbiór odpadów zmieszanych:

Należy wystawiać worki/pojemniki ze swoimi odpadami zmieszanymi 
w dniu ich wywozu  - zgodnie z grafikiem wywozu odpadów zmieszanych.

Odbiór odpadów segregowanych:

Należy wystawiać jedynie worki/pojemniki (kolorowe) z odpadami posegregowanymi w dniu ich wywozu – zgodnie z grafikiem wywozu odpadów segregowanych.

UWAGA! BEZ CZARNEGO WORKA Z ODPADAMI ZMIESZANYMI!

Czarny worek z odpadami zmieszanymi należy wystawiać w dni odbioru odpadów zmieszanych.

Bardzo prosimy o zastosowanie powyższych wytycznych

Aktualny grafik odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych na stronie www.gminanowinka.pl , facebook: Wójt Gminy Nowinka oraz w styczniowej gazetce „Nowinki z Gminy”

WÓJT GMINY NOWINKA

Dorota Winiewicz

 

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś! 30.01.2018

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

 

Wnioski o dopłaty dla rolników obowiązkowo przez internet 25.01.2018

Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR. Powyższe wynika wprost z przepisów wspólnotowych i dotyczy wszystkich państw członkowskich UE. Tym rolnikom, którzy nie korzystają z internetu, Agencja oraz współpracujące z nią instytucje będą udzielały pomocy.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

ZAKAŹNE CHOROBY ZAWODOWE ROLNIKÓW I ZWIĄZANE Z NIMI ŚWIADCZENIA WYPŁACANE PRZEZ KRUS 25.01.2018

Choroba zawodowa rolników, to choroba która powstała w związku z pracą w gospodarstwie rolnym, jeżeli objęta jest wykazem chorób zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie Kodeksu Pracy. Choremu, który jest ubezpieczony w KRUS, przysługuje prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu albo też renty z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym.

WĘCEJ INFORMACJI

 

Obchody 155. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego pod pomnikiem Powstańców Styczniowych  na Uroczysku „Powstańce”. 12.01.2018

155 lat temu, 22 stycznia 1863 r. Manifestem Tymczasowego Rządu Narodowego rozpoczęło się Powstanie Styczniowe, największy w XIX w. polski zryw narodowy. Pochłonęło ono kilkadziesiąt tysięcy ofiar i w ogromnym stopniu wpłynęło na dążenia niepodległościowe następnych pokoleń.

Na terenie Gminy Nowinka  w 155 rocznicę uczczona została pamięć uczestników zrywu powstańczego pod pomnikiem Powstańców Styczniowych  na Uroczysku „Powstańce”.

 

 

 

 

 


 

Ogłoszenie w sprawie wynajmu wolnego lokalu wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Nowinka 16.01.2018

Wójt Gminy Nowinka ogłasza nabór wniosków o przydział lokalu socjalnego z zasobu Gminy Nowinka położonego w miejscowości Olszanka 54 przy budynku Szkoły Podstawowej w Olszance.

Pełna treść ogłoszenia

 

Wybory samorządowe: sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców! 12.01.2018

Sprawdź w swoim urzędzie gminy już dziś, czy Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców!Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych. Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Film instruktażowy (klik)


 

Grafik wywozu odpadów MPO Sp. z o. o. na 2018 r. 4.01.2018

Jest już dostępny nowy grafik wywozu odpadów na 2018 rok.

NOWY GRAFIK

Gmina Nowinka

grafik wywozu odpadów MPO Sp. z o. o. 2018 r.

ZMIESZANE:    17 styczeń,    14 luty,    14 marzec,    20 kwiecień,    7, 23  maj,    11, 22 czerwiec

Ateny, Danowskie, Monkinie, Walne

ZMIESZANE:    18 styczeń,    15 luty,    15 marzec,    23 kwiecień,    8, 24  maj,    12, 25 czerwiec

Bryzgiel, Kopanica, Krusznik, Tobołowo

ZMIESZANE:    19 styczeń,    16 luty,    16 marzec,    24 kwiecień,    9, 25  maj,    13, 26 czerwiec

Nowinka, Podnowinka

ZMIESZANE:    22 styczeń,    19 luty,    19 marzec,    25 kwiecień,    10, 28  maj,    14, 27 czerwiec

Strękowizna, Szczebra

ZMIESZANE:    23 styczeń,    20 luty,    21 marzec,    26 kwiecień,    11, 29  maj,    15, 28 czerwiec

Barszczowa Góra, Juryzdyka, Olszanka, Osińska Buda, Pijawne Polskie, Pijawne Ruskie, Podkrolówek

ZMIESZANE:    24 styczeń,    21 luty,    22 marzec,    27 kwiecień,    14, 30  maj,    18, 29 czerwiec

Cisówek, Gatne I, Gatne II, Józefowo, Sokolne, Szczeberka, Szczepki

SEGREGACJA:    25 styczeń,    22 luty,    20 marzec,    17 kwiecień,    4, 15  maj,    5, 19 czerwiec

Ateny, Danowskie, Monkinie, Walne

SEGREGACJA:    26 styczeń,    23 luty,    23 marzec,    19 kwiecień,    7, 18  maj,    7, 22 czerwiec

Bryzgiel, Kopanica, Krusznik, Tobołowo

SEGREGACJA:    19 styczeń,    13 luty,    26 marzec,    20 kwiecień,    8, 28  maj,    8, 26 czerwiec

Nowinka, Podnowinka, Strękowizna, Szczebra

SEGREGACJA:    29 styczeń,    26 luty,    27 marzec,    23 kwiecień,    9, 29  maj,    9, 27 czerwiec

Juryzdyka, Olszanka, Osińska Buda, Pijawne Polskie, Pijawne Ruskie, Podkrolówek, Sokolne

SEGREGACJA:    30 styczeń,    29 luty,    28 marzec,    25 kwiecień,   10, 30  maj,    12, 28 czerwiec

Barszczowa Góra, Cisówek, Gatne I, Gatne II,  Józefowo, Szczeberka, Szczepki

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

prosimy o zgłaszanie przed danym terminem pod nr tel 87 643 70 22

9 marzec: Ateny, Bryzgiel, Danowskie, Kopanica, Krusznik, Monkinie, Tobołowo, Walne

12 marzec: Nowinka, Podnowinka

13 marzec: Barszczowa Góra, Juryzdyka, Olszanka, Osińska Buda, Pijawne Polskie, Pijawne Ruskie, Podkrolówek

14 marzec: Cisówek, Gatne I, Gatne II, Józefowo, Sokolne, Szczeberka, Szczepki

 

e-Zdrowie Podlaski System Informacyjny 14.12.2017

 

NABÓR DO BATALIONU OBRONY TERYTORIALNEJ 08.11.2017

WKU w Suwałkach przyjmuje wnioski o powołanie do terytorialnej służby wojskowej w suwalskim batalionie OT. Ochotnicy (osoby bez przysięgi wojskowej i przeszkolenia wojskowego oraz żołnierze rezerwy po złożonej przysiędze i odbytym przeszkoleniu wojskowym) posiadający adres stałego zamieszkania na administrowanym przez WKU w Suwałkach terenie (powiat augustowski, sejneński, suwalski oraz miasto Suwałki), celem złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, powinni zgłosić się do Wydziału Rekrutacji WKU.

Więcej…
 

Termin ważności dowodów osobistych 06.11.2017

Wójt Gminy Nowinka prosi mieszkańców o sprawdzenie terminu ważności posiadanych dowodów osobistych, w przypadku nieważnych dowodów lub które utracą ważność w ciągu 60 dni, należy zgłosić się do Urzędu Gminy Nowinka (pokój Nr 1) osobiście i z aktualną fotografią (1 szt.) celem złożenia wniosku o nowy dowód osobisty. Osoba pełnoletnia, która nie posiada aktualnego dokumentu tożsamości będzie miała utrudnienia przy załatwianiu różnych spraw w urzędach oraz w bankach.

 

Pismo Pani Wójt do przedsiębiorców w sprawie odpadów 03.11.2017

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi wystosowanych do Państwa pism w sprawie obowiązku zawarcia odrębnych umów za wywóz odpadów komunalnych przez przedsiębiorców, uprzejmie wyjaśniam co następuje.

 

PEŁNA TREŚĆ PISMA

 

Wprowadzenie obowiązku stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) przez mikroprzedsiębiorców 13.10.2017

Od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Więcej informacji na stronie www.finanse.mf.gov.pl

 

Złóż wniosek o dowód osobisty przez Internet – skorzystaj z Cyfrowego Urzędu Wrót Podlasia 02.10.2017

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna w POZ 28.09.2017

Uwaga Pacjenci!
Telefon informacyjny dotyczący nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
(85) 745 95 00
w dniach od 29 września (od godz. 16.00) do 1 października 2017 r.
będzie uruchomiony całodobowo.

O dyżurach POW NFZ w związku ze zmianami w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej
przeczytasz tutaj

Wykazy placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej działających do 30 września i od 1 października znajdziesz TUTAJ