mapagminy  dlug_publiczny  cyfrowy_urzad  ISO  iso9001

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W SUWAŁKACH ZAPRASZA DO ODBYCIA SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ 21.05.2018

 

Informacja o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej 16.05.2018

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że:

w dniu 24 maja 2018r.

  • od godziny 8:00 do 15:00 w Kruszniku (numery: 25, 43)
  • od godziny 8:00 do 15:00 w Zakątach (numery: 3, 4)

 

przewidywane są przerwy w dostawie energii elektrycznej.


Szczegółowe informacje (klik)

 

LIKWIDACJIA PUNKTÓW ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH WALNE I DANOWSKIE 10.05.2018

W związku z licznymi skargami mieszkańców w sprawie tzw. ”wysypisk śmieci” na terenie miejscowości Walne i Danowskie informujemy, iż te punkty w 2018 r. zostały zlikwidowane zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Nowince.

Urząd Gminy przystąpił już do projektu pt. : Biebrzański System Gospodarki Odpadami - etap III - PSZOKI prowadzony przez BIOM Sp. z o.o. z siedzibą w Dolistowie Starym i współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 mającego na celu powstanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  na terenie naszej Gminy.

Umożliwi to mieszkańcom bezpłatne oddawanie segregowanych odpadów komunalnych w tym wielkogabarytowych.

Obecnie funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Augustowie, ul. Wyszyńskiego 2, czynny od wtorku do soboty w godzinach od 13.00 do 16.00. Kontakt telefoniczny 87 643 70 22  MPO Sp. z.o.o, ul. 3 Maja 53, 16-300 Augustów.

INORMACJA O LIKWIDACJI PUNKTÓW ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

W MIEJSCOWOŚCIACH : WALNE I DANOWSKIE

 

Kolonie letnie 2018 07.05.2018

 

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolnikow 11.04.2018

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów  11.04.2018

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wnioski należy składać w dniach 23kwietnia-11maja 2018r. w biurze Stowarzyszenia w Suwałkach – ul. Kościuszki 71.

 

Regionalny Program Operacyjny Województw Podlaskiego na lata 2014-2020 – działanie 8.6

Typ projektu 9 - Rewitalizacja małej skali

 

Regionalny Program Operacyjny Województw Podlaskiego na lata 2014-2020 – Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego

Typ projektu 10 -  Działania skierowane do rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

 

Szczegółowych informacji udzielają biura Stowarzyszenia w Suwałkach  ul. Kościuszki 71 tel. (87) 565 53 64 i Sejnach ul. Grodzińskiego 1 tel. (87) 735 13 89

Więcej informacji na stronie internetowej Stowarzyszenia  http://www.su-se.pl/ w zakładce aktualne nabory

 

Lokalna Grupa Działania zaprasza na szkolenie 03.04.2018

Lokalna Grupa Działania zaprasza Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym dotyczącym naboru wniosków nr III/EFS/2018 na działania z zakresu typu projektu nr 6 - Programy aktywności lokalnej, które odbędzie się 5 kwietnia 2018 (czwartek) w siedzibie Urzędu Gminy Suwałki (ul. Świerkowa 45, Suwałki). Początek spotkania o godz. 10:00.

Na spotkaniu otrzymacie Państwo informacje o sposobie składania wniosków, kryteriach oceny i wyboru wniosków do dofinansowania oraz uzyskacie Państwo inne informacje przydatne w trakcie aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem LGD.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i nie wymaga potwierdzenia obecności oraz osoby, które posiadać będą w trakcie spotkania wypełnione dokumenty związane z naborem (np. wniosek) będą mogły tego dnia, po zakończeniu spotkania, otrzymać usługę doradczą świadczoną przez pracowników Biura LGD.

Na spotkaniu otrzymacie Państwo informacje o sposobie składania wniosków, kryteriach oceny
i wyboru wniosków do dofinansowania oraz uzyskacie Państwo inne informacje przydatne w trakcie aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego za pośrednictwem LGD.

 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i nie wymaga potwierdzenia obecności oraz osoby, które posiadać będą w trakcie spotkania wypełnione dokumenty związane z naborem (np. wniosek) będą mogły tego dnia, po zakończeniu spotkania, otrzymać usługę doradczą świadczoną przez pracowników Biura LGD.

 

Uruchomienie terminala płatniczego w Urzędzie Gminy Nowinka 27.03.2018

Gmina Nowinka informuje, że w kasie Urzędu Gminy Nowinka uruchomiony został terminal płatniczy, za pomocą którego można dokonywać płatności kartą płatniczą. Możemy w ten sposób dokonać zapłaty za:

  • wszelkie opłaty skarbowe,
  • płatności podatkowe,
  • opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym urzędzie jest odpowiedzią na oczekiwania petentów. Mamy nadzieję, że przyjmowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas, zwiększy bezpieczeństwo transakcji, a dla urzędu przełoży się na usprawnienie prac całej instytucji.

 

Podziękowania Sołtysom 23.03.2018

 

Ogłoszenie o naborze nr III/EFS/2018 - typ operacji 6 - PAL 13.03.2018

Ogłoszenie o naborze wniosków nr III/EFS/2018 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania

WIĘCEJ INFORMACJI

 

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie 8.03.2018

 

Informacja ws. wniosków AZBEST 2018 8.03.2018


Regulamin udzielania pomocy przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest

Wzór wniosku AZBEST 2018 (pdf)

Wzór wniosku AZBEST 2018 (doc)

 

Informacja dot. tabliczek z numerami adresowymi 7.03.2018

 

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 27.02.2018

 

Nabór do pododdziału POW Augustów 27.02.2018

 

Rolnicze Badania Ankietowe w 2018 r. 14.02.2018

 

Projekty współfinansowane ze środków EFRR i EFRROW 08.02.2018

W związku z ogłoszonymi naborami wniosków na dofinansowanie projektów w ramach realizacji LSR zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu informacyjno – szkoleniowym. Spotkanie dotyczyć będzie naborów wniosków dofinasowanych ze środków EFRR – Typ projektu 1 (OZE – instalacje OZE w gospodarstwach domowych) oraz EFRROW działanie 19.2 - budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Początek spotkania – godz. 10:30Spotkanie odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki.

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” LGD

 

Do 26 lutego br. 37 293 podlaskich mikroprzedsiębiorców powinno po raz pierwszy wysłać JPK_VAT 07.02.2018

W celu ułatwienia realizacji nowego obowiązku Ministerstwo Finansów udostępniło darmową aplikację e-mikrofirma, która służy do tworzenia i wysyłania plików JPK_VAT.

Podlaska KAS przygotowała dyżury na których będzie pomagać przygotować się podatnikom do nowego obowiązku.

Zachęcamy podlaskich mikroprzedsiębiorców do jak najszybszego zakładania Profilu Zaufanego eGo, który umożliwi  podpisywanie plików JPK_VAT.

 

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 01.02.2018

Stowarzyszenie „Suwalsko – Sejneńska” Lokalna Grupa Działania informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju.

Wnioski należy składać w dniach 13 – 28 lutego 2018 w biurze Stowarzyszenia w Suwałkach – ul. Kościuszki 71.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

Nowe wytyczne do sposobu wywozu odpadów komunalnych 31.01.2018

Od stycznia 2018 r. odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców
z terenu gminy Nowinka zajmuje się firma MPO Sp. z o.o. w Białymstoku. Tym samym zmienił się grafik wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych jak również sposób ich odbioru od poszczególnych mieszkańców.

Odbiór odpadów zmieszanych:

Należy wystawiać worki/pojemniki ze swoimi odpadami zmieszanymi 
w dniu ich wywozu  - zgodnie z grafikiem wywozu odpadów zmieszanych.

Odbiór odpadów segregowanych:

Należy wystawiać jedynie worki/pojemniki (kolorowe) z odpadami posegregowanymi w dniu ich wywozu – zgodnie z grafikiem wywozu odpadów segregowanych.

UWAGA! BEZ CZARNEGO WORKA Z ODPADAMI ZMIESZANYMI!

Czarny worek z odpadami zmieszanymi należy wystawiać w dni odbioru odpadów zmieszanych.

Bardzo prosimy o zastosowanie powyższych wytycznych

Aktualny grafik odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych na stronie www.gminanowinka.pl , facebook: Wójt Gminy Nowinka oraz w styczniowej gazetce „Nowinki z Gminy”

WÓJT GMINY NOWINKA

Dorota Winiewicz

Od stycznia 2018 r. odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców
z terenu gminy Nowinka zajmuje się firma MPO Sp. z o.o. w Białymstoku. Tym samym zmienił się grafik wywozu odpadów zmieszanych i segregowanych jak również sposób ich odbioru od poszczególnych mieszkańców.

Odbiór odpadów zmieszanych:

Należy wystawiać worki/pojemniki ze swoimi odpadami zmieszanymi 
w dniu ich wywozu  - zgodnie z grafikiem wywozu odpadów zmieszanych.

Odbiór odpadów segregowanych:

Należy wystawiać jedynie worki/pojemniki (kolorowe) z odpadami posegregowanymi w dniu ich wywozu – zgodnie z grafikiem wywozu odpadów segregowanych.

UWAGA! BEZ CZARNEGO WORKA Z ODPADAMI ZMIESZANYMI!

Czarny worek z odpadami zmieszanymi należy wystawiać w dni odbioru odpadów zmieszanych.

Bardzo prosimy o zastosowanie powyższych wytycznych

Aktualny grafik odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych na stronie www.gminanowinka.pl , facebook: Wójt Gminy Nowinka oraz w styczniowej gazetce „Nowinki z Gminy”

WÓJT GMINY NOWINKA

Dorota Winiewicz

 

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś! 30.01.2018

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) - najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!