mapagminy  dlug_publiczny  cyfrowy_urzad  ISO  iso9001

Spotkanie informacyjne z przedstawicielami firmy BAT Augustów 20.02.2017r.

 

"Konkurs na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego  w Województwie Podlaskim w 2017r.14.02.2017


Więcej…
 

Wsparcie dotacyjne na rozwój energetyki odnawialnej dla małych i średnich przedsiębiorstw 14.02.2017

 

Informacja o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej 10.02.2017

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że

od dnia 14 lutego 2017r. od godziny 8:00do 16 lutego 2017r. do godziny 16:00 w Kruszniku  pod numeracją: 14 do 22A, 30, 33

przewidywane są przerwy w dostawie energii elektrycznej. Szczegółowe informacje na stronie: www.pgedystrybucja.pl/dystrybucja/dla-klienta/informacje-o-wylaczeniach/rejon/Suwałki

 

Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin 09.02.2017

 

Nabór uczestników do Projektu "WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO" 06.02.2017

Stowarzyszenie „Nasza Suwalszczyzna” w partnerstwie
z Powiatem Suwalskim ogłaszają nabór uczestników do projektu:

„WŁASNY BIZNES SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO”

Projekt realizowany jest w ramach

OSI PRIORYTETOWEJ II PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA,
DZIAŁANIE 2.3 – WSPIERANIE POWSTAWANIA I ROZWOJU PROGRAMU  OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2014-2020

WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Szczegóły (klik)

 

Skaryszewski Jarmark Koński WSTĘPY 03.20.2017

 

Ogłoszenie Wójta Gminy Nowinka 24.01.2017

WÓJT GMINY NOWINKA

podaje do publicznej wiadomości informację, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowinka, 16-304 Nowinka 33, w terminie od 24.01.2017 r. do 13.02.2017 r. oraz na stronie internetowej www.gminanowinka.pl umieszczono wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowinka przeznaczonych w drodze bezprzetargowej do oddania w najem na czas nieoznaczony. Dotyczy trzech lokali użytkowych położonych w budynku Nr 54 w Nowince (budynek Ośrodka Zdrowia), z przeznaczeniem na prowadzenie usług z zakresu ochrony zdrowia (ośrodek zdrowia, punkt apteczny, gabinet dentystyczny).

 

Informacja dot.obowiązku zgłaszania miejsc, w których utrzymywany jest drób 20.01.2017

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Augustowie działając w oparciu o art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. DZ.U.2016 r. poz.1077 z późn.zm.), oraz mając na względzie pogarszającą się sytuację epidemiologiczną w zakresie ptasiej grypy, jak też bezpieczeństwo epizootyczne powiatu augustowskiego, informuje o obowiązku zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Augustowie miejsc, w których utrzymywany jest drób (zgodnie z § 1 ust 1 pkt. 2b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2016 r. poz.2091).

Zgłoszenia mogą być dokonywane w siedzibie

POWIATOWEGO INSPEKTORATU WETERYNARII W AUGUSTOWIE

telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej
w godz. 8
00 - 15 00 w dni robocze

nr. tel.: 87 643 22 86

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Obowiązujące wymogi Rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (dot. grypy ptaków) 16.01.2017

Przypominamy, że nie stosowanie się do wymogów rozporządzenia, a w szczególności nie utrzymywanie drobiu w zamkniętych pomieszczeniach skutkować będzie nałożeniem wysokich kar pieniężnych. Katalog kar (klik)


 

Informacja o Olimpiadzie Wiedzy o Przedsiębiorczości pod szyldem Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach 10.01.2017

 Link do opisu, regulaminu i harmonogramu Olimpiady na stronie:
http://newtechlodz.com/index.php?ids=112&id=834

Olimpiada jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej:
https://bip.men.gov.pl/wp-content/uploads/sites...

 

Nabór do Batalionu obrony terytorialnej w Suwałkach 30.12.2016r.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Suwałkach informuje, że uruchomiony został proces naboru ochotników do 1. Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej, 25. batalionu obrony terytorialnej w Białymstoku oraz planowanym w 2017r. naborze do batalionu obrony terytorialnej w Suwałkach.

Oferta skierowana jest zarówno do żołnierzy rezerwy jak również osób bez przeszkolenia wojskowego.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i możliwości powołania do tej formy służby można uzyskać bezpośrednio:

  • w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Suwałkach, ul. Wojska Polskiego 21a
    (tel.: 261 347 357, 261347 358)
  • lub na stronie internetowej WKU: www.suwalki.wku.wp.mil.pl
  • oraz w 1. Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej w Białymstoku
    (tel.: 261 398 941)
  • i 25. batalionie obrony terytorialnej w Białymstoku
    (tel.:261 398 213).

Szczegóły także na stronie www.suwalki.wku.wp.mil.pl

 

ODŚNIEŻANIE DRÓG POWIATOWYCH 2016/2017 30.11.2016

1. Standardy utrzymania dróg
2. Odśnieżanie dróg powiatowych na terenie Gminy Nowinka

a) samochodami
b) spycharkami
c) równiarkami, pługami

3. Wykaz dróg zamiejskich do zwalczania śliskości
4. Grafik dyżurów utrzymania dróg
5. Mapa dróg powiatowych

 

Bezpłatne konsultacje z psychologiem 14.10.2016

 

DOPALACZE Gdzie szukać pomocy? (2015.07.28)

001

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących dopalaczy.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W 2014 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z dopalaczami.

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

002