mapagminy  dlug_publiczny  cyfrowy_urzad  ISO  iso9001

Zawiadomienie Wodociągów Podlaskich sp.zo.o. 20.10.2016

 

Ogłoszenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 17.10.2016

 

Bezpłatne konsultacje z psychologiem 14.10.2016

 

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy 13.10.2016

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków

w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2016/2017 (klik)

 

Przypominam właścicielom i zarządcom budynków o obowiązkach związanych z bezpiecznym użytkowaniem przewodów kominowych.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielką jego powierzchnię, może też być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym, źle eksploatowanym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Państwowa Straż Pożarna każdego roku odnotowuje kilkanaście tysięcy pożarów spowodowanych wadami lub nieprawidłową eksploatacją urządzeń ogrzewczych.

W roku 2015 odnotowano 11.830 od urządzeń ogrzewczych na paliwa stałe, 182 pożary od urządzeń na paliwa ciekłe i 596 pożarów od urządzeń na paliwa gazowe.

Więcej…
 

Inwentaryzacja pogłowia dzików 13.10.2016

ADRESY NADLEŚNICTW DO KONTAKTÓW (klik)

 

Jesienny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Nowinka 10.10.2016

Regulamin, Karta zgłoszenia drużyny oraz Oświadczenie (klik)

 

Harmonogram odbioru śmieci wielkogabarytowych 05.10.2016

 

Informacja dot. inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 28.09.2016

 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 27.09.2016

 

Informacja o bezpłatnych konsultacjach w ramach projektu "Wiedzieć wcześniej" 26.09.2016

 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Nowinka 22.09.2016

Mieszkańcy Gminy Nowinka

AD.I.0002.3.16.JP

Zawiadomienie (klik)

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446) zawiadamiam, że dnia 29 września (czwartek) o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince odbędzie się XXII otwarta Sesja Rady Gminy Nowinka.

 

Komunikat dot. zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka 19.09.2016

 

Afrykański pomór świń - telefony kontaktowe 09.09.2016

Afrykański pomór świń - telefony kontaktowe w sprawie zgłaszania zwierząt do skupu ze stref objętych restrykcjami (klik)

 

Bezpłatne leki dla seniorów 06.09.2016

Ministerstwo Zdrowia informuje, że od 1 września obowiązuje lista bezpłatnych leków dla seniorów.

Więcej…
 

Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych 02.09.2016

 

Czas na staż 05.08.2016

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Augustowie oferuje

3 – miesięczne staże zawodowe z późniejszym zatrudnieniem

Projekt skierowany do osób w wieku 15 - 29 lat, które:
- nie pracują
- nie kształcą się (w trybie stacjonarnym)
- nie szkolą się
- są gotowe do podjęcia zatrudnienia.

Wsparcie towarzyszące:
- stypendium stażowe – 997,40 netto (1281,16 brutto)
- zwrot kosztów dojazdu na staż zawodowy
- zwrot kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną

Kontakt (87) 643 52 53

 

Program bioasekuracji 05.08.2016

 

Informacja z KRUS 04.08.2016

 

Program monitoringu lasów 06.07.2016

 

Komunikat Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego

 


 


 

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 20.05.2016