mapagminy  dlug_publiczny  cyfrowy_urzad  ISO  iso9001

List Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej

Zapraszamy do zapoznania się z treścią (klik)

 

FESTYN RODZINNY W GMINIE NOWINKA 13.07.2016

 

 

Apel Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 13.07.2016

 

Bezpłatne badanie wzroku dziecka 06.07.2016

 

Program monitoringu lasów 06.07.2016

 

Wakacje w GOK-u


 

Błąd w umowach na konserwację przydomowych przepompowni 30.06.2016

 

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 29.0-6.2016

 

Komunikat Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 24.06.2016

 

Otocz dzieci parasolem bezpieczeństwa 16.06.2016

 

Zawiadomienie o XI Otwartej Sesji Rady Gminy Nowinka 06.06.2016


 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” zaprasza do składania deklaracji udziału w projekcie 03.06.2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” zamierza złożyć projekt do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego:

Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Celem projektu jest:

a) Ograniczenie emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez zakup i montaż mikro i małych instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej w gospodarstwach domowych, gospodarstwach rolnych, przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych na obszarze LGR

b)Utworzenie sieci współpracy prosumentów , czyli producentów i konsumentów energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na obszarze LGR.

W ramach projektu planuje  zakup i montaż mikroinstalacji  fotowoltaicznych o mocy do 40kWp w ok.100 podmiotach na terenie LGR.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Wnioskodawca wyłoni w drodze przetargu podmiot, który opracuje dokumentację techniczną dla każdego obiektu, wykona instalację wraz z przyłączeniem do sieci i dokumentacją powykonawczą.
Odrębnie wyłoniony będzie nadzór nad wykonaniem i odbiorem instalacji.
Dotacja wyniesie do 80 % wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Wkład własny beneficjenta wyniesie 20% kosztów kwalifikowalnych i uzależniony będzie od wielkości instalacji fotowoltaicznej.

Termin składania deklaracji udziału w Projekcie  – do 10.06.2016 r.

Wszelkie informacje  można uzyskać u Leszka Żukowskiego pod nr tel. 87 565 6198 .

Dokumenty: Deklaracja osoba fizyczna LGR, Deklaracja podmiot LGR, ANKIETA, Projekt energetyki obywatelskiej LGR dostępne pod adresem http://lgr-pojezierze.eu/?p=3026 (klik)

 

Komunikat w sprawie zwalczania plamistości siatkowej jęczmienia 30.05.2016

 


 

Informacja dot. umieszczenia wykazu nieruchomości 25.05.2016

 

WÓJT GMINY NOWINKA

Podaje do publicznej wiadomości informację, iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowinka, Nowinka 33, 16-304 Nowinka w terminie od 25.05.2016 r. do 16.06.2016 r. oraz na stronie internetowej www.gminanowinka.pl umieszczono wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Nowinka przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres 3 lat. Dotyczy nieruchomości oznaczonych jako działki: 9/6 o pow. 0,19 ha w miejscowości Monkinie, 48/1 o pow. 0,6694 ha; 48/3 o pow. 0,8625 ha, 48/8 o pow. 2,0950 ha w miejscowości Bryzgiel. (klik)

 

Komunikat Dyrektora Wigierskiego Parku Narodowego

 


 


 

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest 20.05.2016

 

 

Informacja z KRUS 17.05.2016

 

Komunikat urzędowy w sprawie zatruć pszczół i innych zapylaczy środkami ochrony roślin 26.04.2016

komunikat

 

Ogłoszenia ARiMR o naborze wniosków o przyznanie pomocy (08.03.2016)

Informacja ARiMR dotycząca ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” PROW na lata 2014-2020

SZCZEGÓŁY (klik)

 

VIII edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość” (15.02.2016r)

logo

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła VIII edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.
W ramach konkursu Kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:

  1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
  2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.

Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

Termin nadsyłania prac mija 29 lipca 2016 r.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. tel. 533 979 211; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61. Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

Patronat honorowy: Polski Komitet do spraw UNESCO
Patroni medialni: Witrynawiejska.org.pl, KulturaLudowa.pl

Dokumentacja konkursowa:

ogłoszenie_konkurs_Polska_Wieś_VIII

regulamin_konkursu_Polska_Wieś_2016

karta_zgłoszeniowa_konkursu_Polska_Wieś_VIII

 

Komunikat Agencji Rynku Rolnego (08.02.2016)

komunikat