geosystem

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince

Nowinka 33

16-304 Nowinka

tel./fax 87 643 80 31

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Stanowisko: Pracownik socjalny – pełny etat

Więcej…
 

Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne województwa podlaskiego 2014 roku

Do 8 sierpnia 2014 r. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przyjmuje zgłoszenia do kolejnej edycji konkursu na „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne województwa podlaskiego 2014 roku”. Celem konkursu jest m.in. promocja agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz popularyzacja i promocja podlaskiej wsi, jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku.

Więcej…
 

Zawiadomienie o Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Nowinka.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DzU. z 2013, poz. 594 j.t.) zawiadamiam, że dnia 16 lipca 2014 r. (środa) w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince o godz. 15.30 odbędzie się XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Nowinka.

Więcej…
 

500 kajaków – największy spływ kajakowy na Podlasiu

2 sierpnia 2014 roku na rzece Bug odbędzie się II edycja spływu kajakowego „500 kajaków”. I edycja odbyła się w 2013 roku podczas świętowania obchodów 500-lecia powstania województwa podlaskiego. Wzięły w niej udział 232 załogi kajakowe (ponad 460 osób). Czy w 2014 roku jesteśmy w stanie pobić ten rekord? Impreza otrzymała nagrodę od Polskiego Związku Kajakowego za największy spływ kajakowy w Polsce w 2013 roku.

Więcej…
 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
SZANOWNI MIESZKAŃCY
ORAZ WŁAŚCICIELE DOMKÓW LETNISKOWYCH
NA TERENIE GMINY NOWINKA

Z uwagi na częste przypadki opóźnień w odbiorze odpadów komunalnych na terenie naszej Gminy, została naliczona kara za zaistniałe opóźnienia w miesiącu marcu i kwietniu. Podstawą do naliczenia kary jest pisemne oświadczenie właściciela nieruchomości.

Więcej…
 

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Nowinka na lata 2014 – 2020

W związku z zapytaniem ofertowym na wykonania usługi dotyczącej aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Nowinka na lata 2014 – 2020,

Więcej…
 

Remont mostu drogowego nad rzeką Blizną w miejscowości Strękowizna

W związku z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu prac remontowych mostu drogowego nad rzeką Blizną w miejscowości Strękowizna spośród 2 złożonych ofert, wybrano ofertę Pana Jarosława Andraki prowadzącego firmę  Usługi inżynierskie w Budownictwie "Budynki i Budowle", 16 – 310 Sztabin, Wrotki 13. Wyłoniony Wykonawca dokona realizacji przedmiotu zamówienia za kwotę 16 260,00 zł netto + należny podatek VAT 23 %, tj. 3 739,80 zł.

Elwira Gugało

Urząd Gminy Nowinka

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny skierowana jest do rodzin zamieszkałych na terenie naszej gminy mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku  życia lub w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, niezależnie od sytuacji materialnej a także do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Więcej…
 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej

na terenie działania

Rejon Energetyczny Suwałki (powiat: Suwałki, Augustów, Sejny)

miejscowość

dnia

w godzinach

Strękowizna – odbiorcy zasilani ze stacji:

05-1006 Strękowizna 1,

05-1007 Strękowizna 2,

05-1008 Strękowizna 3,

05-996 Strękowizna 4.

22.07.201423.07.2014 24.07.2014

08:00 - 17:00

Szczegółowych informacji udziela
Posterunek Energetyczny Augustów

Tel. 085 676 65 83

Informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są również na stronie internetowej www.dystrybucja.zeb.com.pl.

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Suwałki tel. 991 (całodobowo)

Stanowisko Dyspozytorskie Augustów tel. 991 (całodobowo)

 

Dzień Drwala 2014

 

ZMIANA TERMINU REALIZACJI AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU GMINY NOWINKA NA LATA 2014 – 2020

W pkt 3. zapytania ofertowego na wykonanie aktualizacji Strategii Rozwoju Gmina Nowinka na lata 2014 – 2020 dotyczącego terminu realizacji zamówienia dokonuje się następującej zmiany z: 29 sierpnia 2014 r. na : 3 miesiące od daty podpisania umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

 

Założenia rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność na obszarze LSROR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w latach 2014-2020

Szanowni Państwo,

Poniższa ankieta służyć będzie badaniu opinii mieszkańców na temat jakości życia na obszarze miast i gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie" oraz pozostałych samorządów z powiatów: Sejneńskiego i Suwalskiego (z wyłączeniem miasta Suwałki). Jej wyniki wykorzystane zostaną przy tworzeniu dokumentu "Założenia rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność na obszarze LSROR „Pojezierze Suwalsko-Augustowskie” w latach 2014-2020

Więcej…
 

Atrakcje w WAKACJE

Gminny Ośrodek Kultury w Nowince
zaprasza wszystkie dzieci i młodzież w wieku szkolnym
na kreatywne spędzanie czasu wolnego
w każdy poniedziałek, wtorek i środę
w godzinach 9.00-13.00
od 15 lipca do 13 sierpnia

Więcej…
 

Zapraszamy do Szepietowa – rolniczej stolicy Podlasia

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza 28-29 czerwca 2014 roku na Wystawę Zwierząt Hodowlanych i Dni z Doradztwem Rolniczym.

Już po raz dwudziesty pierwszy na terenach Agroareny w Szepietowie odbędzie się Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. W tym roku zostanie wzbogacona o dodatkowe niezwykłe przedsięwzięcia. Po raz trzeci w Szepietowie zagości Ogólnopolska Wystawa Bydła Hodowlanego zrzeszająca hodowców bydła mlecznego ze wszystkich zakątków Polski.

Więcej…
 

VI Targi AgroEkoTurystyczne w Augustowie

Zapach ziół, miodu, chleba i regionalnych przysmaków towarzyszyć będzie VI Targom AgroEkoTurystycznym, które odbędą się na Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie w dniach 19-20 lipca 2014 roku. Organizatorem jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Burmistrza Augustowa i Augustowsko-Podlaskie Stowarzyszenie Eko-Rolników przy współfinansowaniu Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w województwie podlaskim.

Więcej…
 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej i w dostawie wody

Urząd Gminy Nowinka informuje,
że w związku z awaryjnym wyłączeniem przez PGE Dystrybucja S.A. linii 20kV
w dniu 26.06.2014r w godzinach 8.00-11.00 nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej dla całej miejscowości Nowinka. Nastąpi również przerwa w dostawie wody w miejscowościach: Nowinka, Szczebra, Szczeberka, Gatne Pierwsze, Gatne Drugie, Podnowinka, Szczepki, Józefowo, Sokolne, Cisówek, Juryzdyka, Barszczowa Góra, Olszanka, Pijawne Polskie, Pijawne Ruskie oraz Osińska Buda.

 

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Nowinka na lata 2014 – 2020

Gmina Nowinka zaprasza do składania ofert na opracowanie Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Nowinka na lata 2014 – 2020.

Więcej…
 

Przerwa w dostawie wody

Urząd Gminy Nowinka informuje,
że w związku z remontem linii wodociągowej

w dniach od 23.06 do 24.06 w godz. od 8:00 do 15:00

w miejscowościach Ateny, Walne, Danowskie, Kopanica, Tobołowo, Krusznik, Bryzgiel i Monkinie

może nastąpić przerwa w dostawie wody.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane

Roboty budowlane polegające na:

Więcej…
 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

informuje iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej

na terenie działania

Rejonu Energetycznego Suwałki  (powiat: Suwałki, Augustów, Sejny)

miejscowość

dnia

w godzinach

Szczebra, Strękowizna

- odbiorcy zasileni ze stacji nr:  05-1382 Szczebra Nadleśnictwo,

05-1712 Szczebra Abro, 05-825 Szczebra 1, 05-826 Szczebra 2,

05-827 Szczebra 3, 05-493 Szczebra 4, 05-1006 Strękowizna 1,

05-1007 Strękowizna 2, 05-1008 Strękowizna 3, 05-996 Strękowizna 4

 

24 - 26.06.2014r

 

8.00-18.00

Szczeberka –  budynki nr: 1 do 20

- odbiorcy zasileni ze stacji nr: 05- 816 Szczeberka

Gatne Pierwsze, Gatne Drugie

- odbiorcy zasileni ze stacji nr: 05-824 Gatne 1, 05-1483 Gatne 4

 

24-25.06.2014r

 

8.00-16.30

Informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są również na stronie internetowej www.dystrybucja.zeb.com.pl.

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Suwałki 991 (całodobowo). Informacja o pracach planowych: tel. 85 740 5050

Stanowisko Dyspozytorskie Augustów tel. 991 (całodobowo). Informacja o pracach planowych: tel. 85 740 5045

 

Przeprowadzenie ponownych wyborów na sołtysa

Nowinka, dnia 16.06.2014 r.

Szanowni Mieszkańcy Sołectwa Józefowo

W związku z rezygnacją z funkcji Sołtysa Pana Marcina Surażyńskiego zarządzam przeprowadzenie ponownych wyborów. Wybór nowego Sołtysa odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince w dniu 25 czerwca 2014 r. (środa)  o godzinie 18.00.

Porządek zebrania:

  1. Wybór Sołtysa.
  2. Sprawy różne.

Pracownikiem oddelegowanym do przeprowadzenia zebrania ze strony Urzędu Gminy Nowinka będzie Pani Izabela Kuprewicz.

Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w zebraniu.