geosystem

KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku

KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku z dnia 12.09.2014r.

dotyczący

zwalczania szrotówka kasztanowcowiaczka w okresie jesiennym

Obserwacje wykonane przez pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku na terenie wszystkich powiatów województwa podlaskiego w miesiącu sierpniu br. wskazują, że średnie uszkodzenie liści kasztanowców spowodowane żerowaniem szrotówka kasztanowcowiaczka wynosi 42%. Więcej uszkodzonych liści notowano na terenie powiatów: Kolno - 75%, Wysokie Mazowieckie - 71,7%, Sejny - 66,7%, Zambrów - 51%, Hajnówka - 49,9%, Grajewo - 46,5%.

Więcej…
 

Udostępnienie linków do stron ARiMR

W 2014 roku po raz ostatni obowiązują stare zasady  przyznawania  płatności  bezpośrednich, Unia Europejska w ramach  reformy Wspólnej Polityki Rolnej zmodyfikowała system płatności bezpośrednich przyznawanych  rolnikom z państw UE. Mając na uwadze fakt, iż od 2015 roku dopłaty bezpośrednie będą przyznawane na innych zasadach niż dotychczas Kierownik BP ARiMR w Augustowie przedstawia linki do strony ARiMR z ważnymi informacjami o dopłatach bezpośrednich od 2015 roku:

Więcej…
 

Podlaski Dzień Kukurydzy 14 września 2014 r.

Zapraszamy 14 września do Szepietowa

Już po raz kolejny kukurydza będzie pełniła główną rolę na polach doświadczalnych w Szepietowie. 14 września Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego wspólnie z Polskim Związkiem Producentów Kukurydzy organizuje Podlaski Dzień Kukurydzy.

Więcej…
 

Procedura postępowania przy szacowaniu szkód łowieckich

W związku z trwającym przed Podlaskim Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku protestem rolników w celu zmniejszenia populacji dzików i uzyskania odszkodowań adekwatnych do wartości szkód, spowodowanych przez dziki w uprawach rolnych.

Więcej…
 

Obwieszczenie Wójta Gminy Nowinka

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 2 września 2014r.

o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Nowince w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Więcej…
 

Przerwy w dostawach energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej

na terenie działania

Rejon Energetyczny Suwałki (powiat: Suwałki, Augustów, Sejny)

miejscowość

dnia

w godzinach

Strękowizna – odbiorcy zasilani ze stacji:

05-1006 Strękowizna 1,

05-1007 Strękowizna 2,

05-1008 Strękowizna 3,

05-996 Strękowizna 4.

09.09.2014

10.09.2014 11.09.2014

08:00 - 17:00

Szczegółowych informacji udziela
Posterunek Energetyczny Augustów

Tel. 085 676 65 83

Informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są również na stronie internetowej www.dystrybucja.zeb.com.pl.

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Suwałki tel. 991 (całodobowo)

Stanowisko Dyspozytorskie Augustów tel. 991 (całodobowo)

 

Wykaz przystanków obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz przystanków obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015

dowozy poranne

Więcej…
 

Komunikat KW o przyjmowaniu zawiadomień o utw. komitetu

KOMUNIKAT
KOMISARZA WYBORCZEGO
W SUWAŁKACH
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.

Więcej…
 

Informacja KW o sposobie zgłaszania kandydatów do TKW

INFORMACJA

Komisarza Wyborczego w Suwałkach

o ustalonym sposobie zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r.

Więcej…
 

Uchwała Rady Powiatu w Augustowie

UCHWAŁA NR 220/XXXIV/2014

RADY POWIATU W AUGUSTOWIE

z dnia 21 sierpnia 2014r.

w sprawie podziału Powiatu Augustowskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym.

Więcej…
 

Wyprawka szkolna 2014/2015

W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” możliwe jest otrzymanie pomocy finansowej na zakup podręczników szkolnych.

Więcej…
 

SPOTKANIE KONSULTACYJNE

SPOTKANIE KONSULTACYJNE

25 sierpnia 2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince

Wójt Gminy Nowinka zaprasza mieszkańców Gminy Nowinka, przedstawicieli różnych grup społecznych, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych i instytucji kultury do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Nowinka na lata 2014 – 2020.

Więcej…
 

Informacja do mieszkańców

Informacja

Wójt Gminy Nowinka informuje, iż 1 sierpnia 2014 roku rozpoczął się II termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Więcej…
 

Komunikat

Urząd Gminy Nowinka, informuje iż plaża gminna w miejscowości Danowskie będzie nieczynna w godzinach nocnych tj.

od 22:00 do 7:00 w dniach od 11 do 20 sierpnia 2014 r.,

z uwagi na prośbę okolicznych mieszkańców wsi.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


na wolne stanowisko pracownika socjalnego

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowince

Więcej…
 

Upał - zalecenia dla ludności

Upał - stan pogody, gdy temperatura maksymalna powietrza, jest większa lub równa 30°C.

Przed wystąpieniem upałów:

Więcej…
 

TURNIEJU GMIN

Szanowni Państwo!

Już 10 sierpnia zapraszamy na niezwykłe wydarzenie. 17 gmin (Gmina Miasto Augustów, Gmina Nowinka, Gmina Suwałki, Gmina Jeleniewo, Gmina Szypliszki, Gmina Wiżajny, Gmina Raczki, Gmina Przerośl, Gmina Krasnopol, Gmina Filipów, Gmina Sejny, Gmina Puńsk, Gmina Giby, Gmina Płaska, Gmina Bargłów Kościelny, Gmina Rajgród oraz Miasto Augustów)  stanie w szranki o miano najlepszej, podczas TURNIEJU GMIN.

Więcej…
 

Festiwal Baśni i Legend Pogranicza

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna zaprasza na Festiwal Baśni i Legend Pogranicza.  Jest to rodzinna impreza eksponująca potencjał kulturowy pogranicza polsko-litewskiego. W programie przewidziane są występy zespołów muzycznych, konkursy i zabawy prowadzone przez animatorów oraz prezentacja twórczości ludowych artystów z Polski i Litwy. Festiwal odbędzie na Baśniowym Szlaku, w dwóch z siedmiu Wiosek Bajek, które powstały na Suwalszczyźnie.

Więcej…
 

Komunikat w sprawie ograniczenia importu do Federacji Rosyjskiej

Więcej…
 

Konkursu na europejską nagrodę w dziedzinie zapobiegania przestępczości

Tematem tegorocznego konkursu jest „ZAPOBIEGANIE HANDLOWI LUDŹMI” Konkursowe projekty proszę przesyłać do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 25 sierpnia 2014 r.

Więcej…
 

Skrócenie czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Nowinka

ZARZĄDZENIE Nr 48/14

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Nowinka

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zarządzam, co następuje:

Więcej…