geosystem

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku intensywnie poszukuje wszystkich krewnych osób, które w latach 1939-1956 zostały zamordowane przez okupantów niemieckiego i sowieckiego.

Uprzejmie informuję, iż do Wojewody Podlaskiego wpłynęło pismo Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku z dnia 6 marca 2015 r. znak: BEBi-075-4(45)/15, z którego wynika, że białostocki Oddział IPN intensywnie poszukuje wszystkich krewnych osób, które w latach 1939-1956 zostały zamordowane przez okupantów niemieckiego i sowieckiego,

Więcej…
 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. DzU z 2013, poz. 594 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 27 marca (piątek) 2015 r. o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince odbędzie się V otwarta Sesja Rady Gminy Nowinka.

Proponowany porządek obrad sesji:

Więcej…
 

Nadleśnictwo Szczebra informuje

Powołując się na § 1. 1 i § 2. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych Nadleśnictwo Szczebra uprzejmie informuje, iż zgłoszenia szkód wyrządzonych przez dziki, jelenie i sarny w uprawach i płodach rolnych przyjmowane są w sekretariacie Nadleśnictwa Szczebra (Szczebra 58, 16-304 Nowinka) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Więcej…
 

Informacja w sprawie rowów

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy Nowinka, przypomina, iż zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j.Dz.U.2012.145 ze zm.) każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, m.in. takich jak:

  • rowy, wraz z budowlami – tj. mostki, przepusty, zastawki, wyloty drenarskie,
  • kanały,
  • zbiorniki wodne,
  • wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód lub urządzeń wodnych oraz wyloty urządzeń służące do wprowadzania wody do wód lub urządzeń wodnych.

 

Więcej…
 

Kiermasz Wielkanocny

 

Uroczyste wręczenie nagród

26 marca 2015 r. o godzinie 13.00

w Zespole Szkół w Nowince

odbędzie się uroczyste wręczenie nagród (między innymi odtwarzacze mp3!) przyznanych laureatom Wiosennego Konkursu.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie,
szczegóły na stronie www.gminanowinka.pl ,
na FB (Wójt Gminy Nowinka) oraz w miesięczniku Nowinki z Gminy,

(w sklepach na terenie Gminy już od 17 marca)!

Więcej…
 

Ogłoszenie o naborze do przedszkola „Akademia Przedszkolaka”

Trwają zapisy do przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w Olszance.

Nowoczesne, wyremontowane sale pełne bajkowych zabawek

oraz twórcza, profesjonalna kadra czekają na dzieci urodzone w latach 2011-2012.

Dobra lokalizacja (na trasie Augustów- Suwałki).

Przedszkole czynne aktualnie w godzinach 7.30- 14.00.

Pobyt bezpłatny do godziny 13.00.

Więcej…
 

Czas na Dance Attack!

nowe zajęcia taneczne dla dzieci w wieku szkolnym

Zajęcia „Dance Attack” są treningiem mającym na celu zapewnienie dzieciom maksymalnie dużo zabawy i fitness’u w tym samym czasie.

Każde spotkanie zaczyna się od rozgrzewki by przygotować mięśnie i organizm dziecka do dalszych szaleństw. Kiedy krew zacznie szybciej krążyć, płynnie przechodzimy do nauki elementów tanecznych oraz wdrażania krótkich choreografii. Wszystko odbywa się w formie zabawy połączonej z dynamiczną muzyką latynoamerykańską lub w rytm popularnych przebojów.

Więcej…
 

Pracownia środowiskowa czasu wolnego

W trosce o najmłodszych i tych trochę starszych, a także ich rodziców, zapraszamy wszystkich mieszkańców do współtworzenia  Pracowni Brygada RR (Relaks&Rozwój).

Pracownia będzie czynna w każdy poniedziałek i środę
w godzinach 15.00 – 18.00 już od 18 marca 2015r

w Szkole Podstawowej w Olszance.

Więcej…
 

WIOSENNY KONKURS W GMINIE NOWINKA!

 

ANKIETA - NOWY OKRES PROGRAMOWY

W związku z przystąpieniem Gminy Nowinka do Stowarzyszenia "Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania" zachęcamy mieszkańców Gminy do wypełnienia ankiety pt: „ANKIETA - NOWY OKRES PROGRAMOWY”.

Więcej…
 

Dyżur Specjalisty ds. Funduszy Europejskich

Dyżur Specjalisty ds. Funduszy Europejskich
w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego na terenie województwa podlaskiego.

Uprzejmie informujemy, iż w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego pracownik Lokalnego  Punktu Informacyjnego w Suwałkach odwiedzi miejscowość Nowinka w celu bezpośredniego dotarcia z informacją o funduszach europejskich do jego mieszkańców.

W najbliższym czasie dyżur specjalisty odbędzie się:

16 marca 2015 r. w Urzędzie Gminy w Nowince, 16-304 Nowinka 33,
w godz. 9.00 – 13.00

Więcej…
 

Interwencja poselska posła Jarosława Zielińskiego ws. starodroża DK nr 8

Interwencja poselska w sprawie nieuzasadnionej decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad о przekazaniu w zarząd gminie Nowinka odcinka drogi krajowej nr 8 od km 736+694 do km 753+499, tj. od granicy administracyjnej miasta Augustów i gminy Nowinka do granicy administracyjnej gminy Nowinka i gminy Suwałki, a także przekazaniu innych odcinków tej drogi gminom Augustów i Suwałki oraz wynikających z tego problemów

Więcej:

Interwencja
 

Szkolenie dla gospodarstw agroturystycznych z terenu LGD (9-11 marca 2015)

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie, którego celem jest przygotowanie uczestników projektu (właścicieli gospodarstw agroturystycznych) do utworzenia oferty turystycznej, wykorzystującej walory przyrodnicze regionu oraz przekazanie informacji właścicielom gospodarstw agroturystycznych o programie nadawania ekocertyfikatu.

Więcej…
 

Promocja badań ankietowych GUS

Misją statystyki publicznej jest dostarczanie wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych oraz wysokiej jakości informacji statystycznych na temat stanu i zmian zachodzących w społeczeństwie, gospodarce i środowisku naturalnym, odpowiadających na potrzeby użytkowników krajowych i międzynarodowych. W tym celu, co roku ustalany jest program badan statystycznych statystyki publicznej, w którym ujęte są badania przeprowadzane przez GUS, urzędy statystyczne oraz inne instytucje. Wśród nich istotne miejsce zajmują badania ankietowe realizowane w wylosowanych gospodarstwach domowych lub rolnych.

Więcej…
 

Urząd Statystyczny w Białymstoku informuję:

Uprzejmie informuję, iż wzorem lat ubiegłych, Urząd Statystyczny w Białymstoku przystępuje do realizacji działań promujących badania ankietowe na terenie województwa podlaskiego.

Badania ankietowe prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny są badaniami reprezentacyjnymi, a więc, są nimi objęte jedynie wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne reprezentujące całą zbiorowość gospodarstw w Polsce. Aby wyniki tych badan były wiarygodne i w pełni zaspokajały potrzeby informacyjne odbiorców, istotne jest, aby osoby, których gospodarstwa zostały wylosowane do badan, zechciały wziąć w nich udział i udzielić rzetelnych oraz wyczerpujących informacji.

Więcej…
 

Instrukcja wykonywania zdjęć do nowego Dowodu Osobistego

W związku z wejściem od dnia 02.03.2015 r. nowego wzoru dowodu osobistego do złożenia wniosku wymagane są zdjęcia w ujęciu jak do paszportu.

Więcej informacji na stronie MSW:


https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12939,Obywatelu-od-1-marca-czekaja-cie-zmiany-w-urzedach.html

 

Gmina Nowinka czyta dzieciom

Gmina Nowinka przystąpiła do akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom". Przybliżanie losów bohaterów książek uczniom i uczennicom zerówek oraz pierwszych klas zainaugurowała 18 lutego Pani Wójt Dorota Winiewicz.

Więcej…
 

„Polityka prorodzinna w naszej gminie”

Stowarzyszenie Szkoła Liderów organizuje spotkanie lokalne pod tytułem:

„Polityka prorodzinna w naszej gminie”

Prowadzący: Bożena Busińska

Na spotkaniu przy kawie, herbacie i kawałku pysznego ciasta będzie okazja do porozmawiania o rodzinie, jej potrzebach i oczekiwaniach w różnych aspektach polityki prorodzinnej. W spotkaniu weźmie również udział pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Więcej…
 

„Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”

Urząd Gminy Nowinka informuje, iż istnieje możliwość korzystania z zasobów internetowych projektu LIFE11 NAT/PL/422 Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy.

„Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”

Więcej…
 

NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJĘ

NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE W RAMACH PROJEKTU

„PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI”

KONKURS 1/2015

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie ogłasza nabór na mikrodotacje w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego.  Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Termin naboru wniosków to: 10.02.2015 r. do 06.03.2015 r.

Więcej…