geosystem

Zaproszenie mieszkańców Gminy Nowinka na robocze spotkanie

W imieniu Stowarzyszenia LGD „Nasza Suwalszczyzna” oraz nowo utworzonego Stowarzyszenia "Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania" zapraszamy mieszkańców Gminy Nowinka na robocze spotkanie, które odbędzie się w dniu  3 lutego 2015 roku o godzinie 1230 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince.

Więcej…
 

Zaproszenie na szkolenie pt. Ekonomia społeczna w praktyce – od pomysłu do wdrożenia.

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku zaprasza organizacje, stowarzyszenia, mieszkańców Gminy Nowinka na szkolenie pt. Ekonomia społeczna w praktyce – od pomysłu do wdrożenia. Prowadzenie przedsiębiorstw społecznych, pozyskiwanie środków na działalność oraz wdrażanie franczyz społecznych.

Termin szkolenia:

Więcej…
 

Dzień Babci i Dziadka


 

Tłusty czwartek


 

Ferie Zimowe 2015


 

Bal Karnawałowy


 

Gminna Mini Lista Przebojów

Więcej…
 

Wybory do Izb Rolniczych

UCHWAŁA NR 9/2014

KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH

z dnia 25 listopada 2014 r

w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Więcej…
 

Informacja o afrykańskim Pomorze Świń (ASF)

Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi udzieliło następującej odpowiedzi na nasze pismo w sprawie zabezpieczenia nasion ze strefy z ograniczeniami:

Najnowsza opinia naukowa EFSA dotycząca afrykańskiego pomoru świń [EFSA Journal 2014; 12(4):2628] wskazuje, że m. in. warzywa, uprawy, siano i słoma zostały uznane za mające najniższe ryzyko by stać się i pozostać zanieczyszczone wirusem ASF oraz zostały zaszeregowane ze względu na ich zdolność do przechowywania i utrzymywania zakażonego wirusa do kategorii „bardzo niskie”

Więcej…
 

Podatki lokalne na 2015 rok

Podatek rolny:

stawka podatku rolnego z gospodarstw rolnych:          61,37 zł/q x 2,5 – 153,425 zł;

stawka podatku rolnego z nie gospodarstw:                61,37 zł/q x 5 – 306,85 zł.

Więcej…
 

TERMINARZ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH W 2015 R.

Więcej…
 

TERMINARZ ODBIORU ODPADÓW ZBIERANYCH SELEKTYWNIE Z GOSPODARSTW DOMOWYCH W 2015 R.

Więcej…
 

Informacja o dostępie do świadczeń medycznych

Link do strony internetowej NFZ z informacjami o dostępie do świadczeń medycznych podstawowej opieki medycznej. http://www.nfz-bialystok.pl/index.php?dzial=3&kat=poz2015. W związku z możliwym utrudnionym dostępem do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, publikujemy listę gabinetów, które przedłużyły umowy z Podlaskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ na 2015 r. W tych miejscach uzyskają Państwo poradę lekarza rodzinnego od 2 stycznia 2015 r. W razie konieczności uzyskania świadczeń medycznych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej pacjenci mogą także zgłaszać się na szpitalne izby przyjęć, oddziały ratunkowe (SOR) i do placówek nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.  Link znajduje się również na stronie głównej PUW i WCZK. Wykazy znajdujące się tam będą na bieżąco aktualizowane przez NFZ.

 

Czy w Gminie Nowinka mieszkają Anioły?

Jestem pewna, że tak. Ostatni czas to właśnie pokazał. Wielu ludzi udowodniło, że czas przedświąteczny budzi w nas empatię i chęć pomocy. Utrzymajmy ten czas i pomóżmy Sylwkowi żyć lepiej, łatwiej, bez bólu i cierpienia.

Więcej…
 

Podziękowania

 

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. DzU z 2013, poz. 594 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 30 grudnia (wtorek) 2014 r. o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince odbędzie się IV otwarta Sesja Rady Gminy Nowinka.

Więcej…
 

Końcowa faza prac nad Planem Ochronnym Wigierskiego Parku Narodowego

Szanowni Państwo,

w związku z końcową fazą prac nad Planem Ochronnym Wigierskiego Parku Narodowego bardzo proszę o wypełnienie dołączonego wniosku z podaniem informacji, jakie chcielibyście Państwo mieć przeznaczenie swoich działek znajdujących się na terenie WPN.

Otrzymane od Państwa informacje pozwolą na zajęcie odpowiedniego stanowiska Gminy podczas opiniowania planu ochrony Wigierskiego Parku Narodowego, jak również w przyszłości posłużą do opracowania projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Więcej…
 

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej

5 listopada 2014 r. zatwierdzona została przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, będąca głównym dokumentem dotyczącym bezpieczeństwa narodowego.

Więcej…
 

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. DzU z 2013, poz. 594 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 15 grudnia (poniedziałek) 2014 r. o godz. 11.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince odbędzie się III otwarta Sesja Rady Gminy Nowinka.

Proponowany porządek obrad sesji:

Więcej…
 

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

POSTANOWIENIE NR 40/2014

KOMISARZA WYBORCZEGO

W SUWAŁKACH

z dnia 3 grudnia 2014 r.

w sprawie zwołania sesji rad gmin/miast w celu złożeniu ślubowania przez wójtów, burmistrzów, Prezydenta Miasta Suwałk wybranych w ponownym glosowaniu

Na podstawie art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r, poz. 379 i poz. 1072) postanawiam:

Więcej…
 

Projekt "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej"

w związku z realizacją projektu „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej” w zakresie Działania "Uruchomienie Elektronicznego Punktu Kontaktowego" poniżej zamieszczamy linki do filmów promocyjnych elektroniczne Punkty Kontaktowego:

Więcej…