geosystem

Interwencja poselska posła Jarosława Zielińskiego ws. starodroża DK nr 8

Interwencja poselska w sprawie nieuzasadnionej decyzji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad о przekazaniu w zarząd gminie Nowinka odcinka drogi krajowej nr 8 od km 736+694 do km 753+499, tj. od granicy administracyjnej miasta Augustów i gminy Nowinka do granicy administracyjnej gminy Nowinka i gminy Suwałki, a także przekazaniu innych odcinków tej drogi gminom Augustów i Suwałki oraz wynikających z tego problemów

Więcej:

Interwencja
 

Szkolenie dla gospodarstw agroturystycznych z terenu LGD (9-11 marca 2015)

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie, którego celem jest przygotowanie uczestników projektu (właścicieli gospodarstw agroturystycznych) do utworzenia oferty turystycznej, wykorzystującej walory przyrodnicze regionu oraz przekazanie informacji właścicielom gospodarstw agroturystycznych o programie nadawania ekocertyfikatu.

Więcej…
 

Promocja badań ankietowych GUS

Misją statystyki publicznej jest dostarczanie wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych oraz wysokiej jakości informacji statystycznych na temat stanu i zmian zachodzących w społeczeństwie, gospodarce i środowisku naturalnym, odpowiadających na potrzeby użytkowników krajowych i międzynarodowych. W tym celu, co roku ustalany jest program badan statystycznych statystyki publicznej, w którym ujęte są badania przeprowadzane przez GUS, urzędy statystyczne oraz inne instytucje. Wśród nich istotne miejsce zajmują badania ankietowe realizowane w wylosowanych gospodarstwach domowych lub rolnych.

Więcej…
 

Instrukcja wykonywania zdjęć do nowego Dowodu Osobistego

W związku z wejściem od dnia 02.03.2015 r. nowego wzoru dowodu osobistego do złożenia wniosku wymagane są zdjęcia w ujęciu jak do paszportu.

Więcej informacji na stronie MSW:


https://www.msw.gov.pl/pl/aktualnosci/12939,Obywatelu-od-1-marca-czekaja-cie-zmiany-w-urzedach.html

 

Gmina Nowinka czyta dzieciom

Gmina Nowinka przystąpiła do akcji "Cała Polska Czyta Dzieciom". Przybliżanie losów bohaterów książek uczniom i uczennicom zerówek oraz pierwszych klas zainaugurowała 18 lutego Pani Wójt Dorota Winiewicz.

Więcej…
 

„Polityka prorodzinna w naszej gminie”

Stowarzyszenie Szkoła Liderów organizuje spotkanie lokalne pod tytułem:

„Polityka prorodzinna w naszej gminie”

Prowadzący: Bożena Busińska

Na spotkaniu przy kawie, herbacie i kawałku pysznego ciasta będzie okazja do porozmawiania o rodzinie, jej potrzebach i oczekiwaniach w różnych aspektach polityki prorodzinnej. W spotkaniu weźmie również udział pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Więcej…
 

„Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”

Urząd Gminy Nowinka informuje, iż istnieje możliwość korzystania z zasobów internetowych projektu LIFE11 NAT/PL/422 Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy.

„Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”

Więcej…
 

NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJĘ

NABÓR WNIOSKÓW NA MIKRODOTACJE W RAMACH PROJEKTU

„PODLASKI POZARZĄDOWY FUNDUSZ MIKRODOTACJI”

KONKURS 1/2015

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych jako Operator FIO - Podlaskie ogłasza nabór na mikrodotacje w ramach projektu „Podlaski Pozarządowy Fundusz Mikrodotacji” dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa podlaskiego.  Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Termin naboru wniosków to: 10.02.2015 r. do 06.03.2015 r.

Więcej…
 

Kurs Operatora Kombajnów Zbożowych

KRAJOWE  STOWARZYSZENIE  CENTRÓW  KSZTAŁCENIA  PRAKTYCZNEGO

www.ksckp.pl

ORGANIZUJE KURS OPERATORA KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH

oraz kursy operatora kombajnów zielonkowych

Więcej…
 

Spotkanie informacyjno-promocyjne na temat: „Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności na rok 2015 oraz PROW 2014-2020”

Mając na uwadze fakt, iż od 2015 roku będą obowiązywały nowe zasady przyznawania płatności zapraszam do udziału w spotkaniu informacyjno - promocyjnym zorganizowanym przez ARiMR.

Więcej…
 

Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

Mając na uwadze bezpieczeństwo pracy w gospodarstwach rolnych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego prowadzi działania mające na celu upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach zdrowia i życia przy pracy rolniczej oraz znajomości zasad bezpiecznej pracy.

Poprawie bezpieczeństwa pracy służą organizowane dla rolników szkolenia, konkursy, pokazy oraz Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Więcej…
 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej

na terenie działania

Rejon Energetyczny Suwałki (powiat: Suwałki, Augustów, Sejny)

miejscowość

dnia

w godzinach

Sokolne, Józefowo, Cisówek – odbiorcy zasilani ze stacji:

05-823 Sokolne 1, 05-1284 Sokolne 2,

05-814 Józefowo 1, 05-1485 Józefowo 2,

05-1486 Józefowo 3, 05-815 Cisówek.

9.02.2015

08:00 – 15:00

Szczepki, Gatne, Szczebra, Nowinka, Strękowizna, Podnowinka, Upustek – odbiorcy zasilani ze stacji:

05-93 Szczepki 1, 05-1282 Szczepki 2,

05-1543 Szczepki 3, 05-1544 Szczepki 4,

05-824 Gatne 1, 05-42 Gatne 2, 05-637 Gatne 3,

05-1483 Gatne 4, 05-1528 Gatne 5,

05-70 Nowinka 1, 05-1165 Nowinka 2,

05-1571 Nowinka 4, 05-1569 Nowinka 3,

05-X1731 Nowinka Oczyszczalnia,

05-1573 Nowinka Szkoła, 05-1712 Szczebra ABRO,

05-1382 Szczebra Nadleśnictwo,

05-825 Szczebra 1, 05-826 Szczebra 2,

05-827 Szczebra 3, 05-493 Szczebra 4, 05-816 Szczebra 5,

05-1006 Strękowizna 1, 05-1007 Strękowizna 2,

05-1008 Strękowizna 3, 05-996 Strękowizna 4,

05-128 Podnowinka 1, 05-105 Podnowinka 2,

05-1082 Podnowinka kol., 05-818 Upustek.

9.02.2015

08:00 – 11:00

Szczegółowych informacji udziela
Posterunek Energetyczny Augustów

Tel. 085 676 65 83

Informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są również na stronie internetowej www.dystrybucja.zeb.com.pl.

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Suwałki 991 (całodobowo). Informacja o pracach planowych: tel. 85 740 5050

Stanowisko Dyspozytorskie Augustów tel. 991 (całodobowo). Informacja o pracach planowych: tel. 85 740 5045

 

Tabela dodatkowych dyżurów Radnych Gminy Nowinka

Do jednego z podstawowych zadań Radnych należy utrzymywanie stałego kontaktu z Mieszkańcami.  Oznacza to, że Radni  zawsze powinni służyć nam -  Mieszkańcom swoją radą,  pomocą i w razie potrzeby interweniować w naszej sprawie. Ale Radny czasami  może nie wiedzieć o naszych potrzebach czy też problemach. Należy zatem bieżące i pilne sprawy konsultować z nimi regularnie, według potrzeb.

Więcej…
 

Rozstrzygnięcie złożonych wniosków na działania z zakresu profilaktyki uzależnień

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowince na posiedzeniu w dniu 22.01.2015r. rozpatrzyła 10 wniosków w sprawie przyznania środków finansowych. Wnioski były rozpatrywane zgodnie z Kartą Oceny Wniosku, trzy z nich otrzymały dofinansowanie:

Więcej…
 

Komunikat dla płatników składek w KRUS

31 stycznia 2015 r. upływa ustawowy termin na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje w związku z monitami od rolników o niedoręczeniu im imiennych przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne rolników za I kwartał 2015 r, że składki na wymienione ubezpieczenia za rolników i domowników obowiązują w takiej samej kwocie jak w IV kw. 2014 r. i należy je opłacić za I kw. 2015 r. do 31 stycznia br.

Więcej…
 

Zaproszenie

Podlaska Izba Rolnicza zaprasza na noworoczne spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministrem Środowiska i Głównym Lekarzem Weterynarii.

Spotkanie odbędzie się w dniu 2 lutego 2015r. (poniedziałek) o godz. 10.00, w sali konferencyjnej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Program spotkania:

Więcej…
 

Harmonogram  zebrań sprawozdawczo – wyborczych do organów sołectwa z terenu gminy Nowinka na lata 2015 - 2019

L.p.

Nazwa sołectwa

Data i miejsce zebrania wiejskiego

Godz.

zebrania

Osoba obsługująca zebranie

1.

Ateny

16.02.2015 r. sołtys

17.00

Ewa Miezio

2.

Barszczowa Góra

16.02.2015 r. sołtys

17.00

Izabela Kuprewicz

3.

Bryzgiel

16.02.2015 r. sołtys

17.00

Lech Myszkowski

4.

Cisówek

16.02.2015 r. sołtys

17.00

Małgorzata Mancewicz

5.

Danowskie

16.02.2015 r. sołtys

17.00

Urszula Starczewska

6.

Gatne Pierwsze

17.02.2015 r. sołtys

18.30

Urszula Starczewska

7.

Gatne Drugie

06.02.2015 r. sołtys

18.00

Joanna Skrzekut

8.

Józefowo

17.02.2015 r. GOK

17.00

Izabela Kuprewicz

9.

Juryzdyka

16.02.2015 r. sołtys

17.00

Katarzyna Czerwińska

10.

Kopanica

16.02.2015 r. sołtys

17.00

Jolanta Statkiewicz

11.

Krusznik

17.02.2015 r. sołtys

17.00

Lech Myszkowski

12.

Monkinie

16.02.2015 r. sołtys

17.00

Elwira Gugało

13.

Nowinka

15.02.2015 r. GOK

15.00

Agnieszka Leplawa

14.

Olszanka

17.02.2015 r. sołtys

17.00

Katarzyna Czerwińska

15.

Osińska Buda

16.02.2015 r. u Państwa Sadowskich

17.00

Bartosz Cichy

16.

Pijawne Polskie

17.02.2015 r. sołtys

17.00

Elwira Gugało

17.

Pijawne Ruskie

11.02.2015 r. sołtys

17.00

Elwira Gugało

18.

Podnowinka

19.02.2015 r. GOK

17.00

Justyna Aniołowska-Zenda

19.

Podkrólówek

16.02.2015 r. sołtys

17.00

Grażyna Citkowska

20.

Sokolne

17.02.2015 r. sołtys

18.30

Małgorzata Mancewicz

21.

Szczepki

16.02.2015 r. sołtys

17.00

Alicja Dobrzyń

22.

Strękowizna

17.02.2015 r. sołtys

17.00

Bartosz Cichy

23.

Szczeberka

17.02.2015 r. sołtys

17.00

Grażyna Citkowska

24.

Szczebra

17.02.2015 r. świetlica

17.00

Agnieszka Leplawa

25.

Tobołowo

17.02.2015 r. sołtys

17.00

Jolanta Statkiewicz

26.

Walne

17.02.2015 r. sołtys

17.00

Ewa Miezio

L.p.

Nazwa sołectwa

Data i miejsce zebrania wiejskiego

Godz.

zebrania

Osoba obsługująca zebranie

1.

Ateny

16.02.2015r. sołtys

17.00

Ewa Miezio

2.

Barszczowa Góra

16.02.2014r. sołtys

17.00

Izabela Kuprewicz

3.

Bryzgiel

16.02.2014r. sołtys

17.00

Lech Myszkowski

4.

Cisówek

16.02.2014r. sołtys

17.00

Małgorzata Mancewicz

5.

Danowskie

16.02.2014r. sołtys

17.00

Urszula Starczewska

6.

Gatne Pierwsze

17.02.2014r. sołtys

17.00

Urszula Starczewska

7.

Gatne Drugie

06.02.2014r. sołtys

17.00

Joanna Skrzekut

8.

Józefowo

17.02.2014r. GOK

17.00

Izabela Kuprewicz

9.

Juryzdyka

16.02.2014r. sołtys

17.00

Katarzyna Czerwińska

10.

Kopanica

16.02.2014r. sołtys

17.00

Jolanta Statkiewicz

11.

Krusznik

17.02.2014r. sołtys

17.00

Lech Myszkowski

12.

Monkinie

16.02.2014r. sołtys

17.00

Elwira Gugało

13.

Nowinka

16.02.2014r. GOK

17.00

Agnieszka Leplawa

14.

Olszanka

17.02.2014r. sołtys

17.00

Katarzyna Czerwińska

15.

Osińska Buda

16.02.2014r. Szkoła Podstawowa w Olszance

17.00

Bartosz Cichy

16.

Pijawne Polskie

17.02.2014r. sołtys

17.00

Elwira Gugało

17.

Pijawne Ruskie

18.02.2014r. sołtys

17.00

Elwira Gugało

18.

Podnowinka

19.02.2014r. sołtys

17.00

Justyna Aniołowska-Zenda

19.

Podkrólówek

16.02.2014r. sołtys

17.00

Grażyna Citkowska

20.

Sokolne

17.02.2014r. sołtys

17.00

Małgorzata Mancewicz

21.

Szczepki

16.02.2014r. sołtys

17.00

Alicja Dobrzyń

22.

Strękowizna

17.02.2014r. sołtys

17.00

Bartosz Cichy

23.

Szczeberka

17.02.2014r. sołtys

17.00

Grażyna Citkowska

24.

Szczebra

17.02.2014r. świetlica

17.00

Agnieszka Leplawa

25.

Tobołowo

17.02.2014r. sołtys

17.00

Jolanta Statkiewicz

26.

Walne

17.02.2014r. sołtys

17.00

Ewa Miezio

 

Obwieszczenie

Zawiadamia się mieszkańców Gminy Nowinka, że bezpośredni nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa sprawuje Starostwo Powiatowe w Augustowie.

Interesanci w sprawach gospodarki leśnej przyjmowani będą przez Alojzego Mikosa w Starostwie Powiatowym w Augustowie, ul. 3 Maja 29, pokój nr 11, tel. 87 643-96-88, w każdy dzień pracy urzędu w godzinach 7:30 - 15:30.

STAROSTA AUGUSTOWSKI

JAROSŁAW SZLASZYŃSKI

 

Zaproszenie mieszkańców Gminy Nowinka na robocze spotkanie

W imieniu Stowarzyszenia LGD „Nasza Suwalszczyzna” oraz nowo utworzonego Stowarzyszenia "Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania" zapraszamy mieszkańców Gminy Nowinka na robocze spotkanie, które odbędzie się w dniu  3 lutego 2015 roku o godzinie 1230 w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince.

Więcej…
 

Zaproszenie na szkolenie pt. Ekonomia społeczna w praktyce – od pomysłu do wdrożenia.

Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku zaprasza organizacje, stowarzyszenia, mieszkańców Gminy Nowinka na szkolenie pt. Ekonomia społeczna w praktyce – od pomysłu do wdrożenia. Prowadzenie przedsiębiorstw społecznych, pozyskiwanie środków na działalność oraz wdrażanie franczyz społecznych.

Termin szkolenia:

Więcej…
 

Dzień Babci i Dziadka


 
Więcej artykułów…