geosystem

SPOTKANIE KONSULTACYJNE

SPOTKANIE KONSULTACYJNE

25 sierpnia 2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince

Wójt Gminy Nowinka zaprasza mieszkańców Gminy Nowinka, przedstawicieli różnych grup społecznych, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów gospodarczych i instytucji kultury do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym opracowania aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Nowinka na lata 2014 – 2020.

Więcej…
 

Informacja do mieszkańców

Informacja

Wójt Gminy Nowinka informuje, iż 1 sierpnia 2014 roku rozpoczął się II termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Więcej…
 

Komunikat

Urząd Gminy Nowinka, informuje iż plaża gminna w miejscowości Danowskie będzie nieczynna w godzinach nocnych tj.

od 22:00 do 7:00 w dniach od 11 do 20 sierpnia 2014 r.,

z uwagi na prośbę okolicznych mieszkańców wsi.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU


na wolne stanowisko pracownika socjalnego

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowince

Więcej…
 

Upał - zalecenia dla ludności

Upał - stan pogody, gdy temperatura maksymalna powietrza, jest większa lub równa 30°C.

Przed wystąpieniem upałów:

Więcej…
 

TURNIEJU GMIN

Szanowni Państwo!

Już 10 sierpnia zapraszamy na niezwykłe wydarzenie. 17 gmin (Gmina Miasto Augustów, Gmina Nowinka, Gmina Suwałki, Gmina Jeleniewo, Gmina Szypliszki, Gmina Wiżajny, Gmina Raczki, Gmina Przerośl, Gmina Krasnopol, Gmina Filipów, Gmina Sejny, Gmina Puńsk, Gmina Giby, Gmina Płaska, Gmina Bargłów Kościelny, Gmina Rajgród oraz Miasto Augustów)  stanie w szranki o miano najlepszej, podczas TURNIEJU GMIN.

Więcej…
 

Festiwal Baśni i Legend Pogranicza

Suwalska Izba Rolniczo-Turystyczna zaprasza na Festiwal Baśni i Legend Pogranicza.  Jest to rodzinna impreza eksponująca potencjał kulturowy pogranicza polsko-litewskiego. W programie przewidziane są występy zespołów muzycznych, konkursy i zabawy prowadzone przez animatorów oraz prezentacja twórczości ludowych artystów z Polski i Litwy. Festiwal odbędzie na Baśniowym Szlaku, w dwóch z siedmiu Wiosek Bajek, które powstały na Suwalszczyźnie.

Więcej…
 

Komunikat w sprawie ograniczenia importu do Federacji Rosyjskiej

Więcej…
 

Konkursu na europejską nagrodę w dziedzinie zapobiegania przestępczości

Tematem tegorocznego konkursu jest „ZAPOBIEGANIE HANDLOWI LUDŹMI” Konkursowe projekty proszę przesyłać do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do 25 sierpnia 2014 r.

Więcej…
 

Skrócenie czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Nowinka

ZARZĄDZENIE Nr 48/14

Wójta Gminy Nowinka

z dnia 31 lipca 2014 r.

w sprawie skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu Gminy Nowinka

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zarządzam, co następuje:

Więcej…
 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BIAŁYMSTOKU

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2014 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BIAŁYMSTOKU
z dnia 24 lipca 2014 r.
w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu białostockiego

Więcej…
 

Zaproszenie do udziału w bezpłatnym projekcie EKOTURYSTYKA

Lokalna Grupa Działania Małe Morze z siedzibą w Pucku serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie szkoleniowo-doradczym pt. EKOTURYSTYKA.

Projekt skierowany jest do właścicieli i pracowników polskich przedsiębiorstw, którzy chcą wzmocnić swój rozwój poprzez działania w obszarze ekologii oraz działają w branży turystycznej i rekreacyjne (obiekty zbiorowego zakwaterowania - hotele, campingi, pensjonaty, ośrodki wczasowe, wypoczynkowe, restauracje, gospodarstwa agroturystyczne, ośrodki rekreacyjne,  sportowe, parki rozrywki, itp.).

Więcej…
 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowince

Nowinka 33

16-304 Nowinka

tel./fax 87 643 80 31

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Stanowisko: Pracownik socjalny – pełny etat

Więcej…
 

Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne województwa podlaskiego 2014 roku

Do 8 sierpnia 2014 r. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie przyjmuje zgłoszenia do kolejnej edycji konkursu na „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne województwa podlaskiego 2014 roku”. Celem konkursu jest m.in. promocja agroturystyki i turystyki wiejskiej oraz popularyzacja i promocja podlaskiej wsi, jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku.

Więcej…
 

Zawiadomienie o Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Nowinka.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (DzU. z 2013, poz. 594 j.t.) zawiadamiam, że dnia 16 lipca 2014 r. (środa) w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowince o godz. 15.30 odbędzie się XXX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Nowinka.

Więcej…
 

500 kajaków – największy spływ kajakowy na Podlasiu

2 sierpnia 2014 roku na rzece Bug odbędzie się II edycja spływu kajakowego „500 kajaków”. I edycja odbyła się w 2013 roku podczas świętowania obchodów 500-lecia powstania województwa podlaskiego. Wzięły w niej udział 232 załogi kajakowe (ponad 460 osób). Czy w 2014 roku jesteśmy w stanie pobić ten rekord? Impreza otrzymała nagrodę od Polskiego Związku Kajakowego za największy spływ kajakowy w Polsce w 2013 roku.

Więcej…
 

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
SZANOWNI MIESZKAŃCY
ORAZ WŁAŚCICIELE DOMKÓW LETNISKOWYCH
NA TERENIE GMINY NOWINKA

Z uwagi na częste przypadki opóźnień w odbiorze odpadów komunalnych na terenie naszej Gminy, została naliczona kara za zaistniałe opóźnienia w miesiącu marcu i kwietniu. Podstawą do naliczenia kary jest pisemne oświadczenie właściciela nieruchomości.

Więcej…
 

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Nowinka na lata 2014 – 2020

W związku z zapytaniem ofertowym na wykonania usługi dotyczącej aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Nowinka na lata 2014 – 2020,

Więcej…
 

Remont mostu drogowego nad rzeką Blizną w miejscowości Strękowizna

W związku z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu prac remontowych mostu drogowego nad rzeką Blizną w miejscowości Strękowizna spośród 2 złożonych ofert, wybrano ofertę Pana Jarosława Andraki prowadzącego firmę  Usługi inżynierskie w Budownictwie "Budynki i Budowle", 16 – 310 Sztabin, Wrotki 13. Wyłoniony Wykonawca dokona realizacji przedmiotu zamówienia za kwotę 16 260,00 zł netto + należny podatek VAT 23 %, tj. 3 739,80 zł.

Elwira Gugało

Urząd Gminy Nowinka

 

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O KARTĘ DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny skierowana jest do rodzin zamieszkałych na terenie naszej gminy mających na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku  życia lub w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 25 roku życia lub bez ograniczeń wiekowych w przypadku dziecka niepełnosprawnego legitymującego się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, niezależnie od sytuacji materialnej a także do rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Więcej…
 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej

na terenie działania

Rejon Energetyczny Suwałki (powiat: Suwałki, Augustów, Sejny)

miejscowość

dnia

w godzinach

Strękowizna – odbiorcy zasilani ze stacji:

05-1006 Strękowizna 1,

05-1007 Strękowizna 2,

05-1008 Strękowizna 3,

05-996 Strękowizna 4.

22.07.201423.07.2014 24.07.2014

08:00 - 17:00

Szczegółowych informacji udziela
Posterunek Energetyczny Augustów

Tel. 085 676 65 83

Informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są również na stronie internetowej www.dystrybucja.zeb.com.pl.

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Suwałki tel. 991 (całodobowo)

Stanowisko Dyspozytorskie Augustów tel. 991 (całodobowo)