geosystem

Zawiadomienie o otwartej sesji Rady Gminy Nowinka 08 września 2015r

001

 

WYKAZ PRZYSTANKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWINCE - RANO

ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWINCE - POPOŁUDNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA IM.KS.STANISŁAWA CHMIELEWSKIEGO W MONKINIACH

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IM. GEN. PILOTA WITOLDA URBANOWICZA W OLSZANCE

 

Wniosek o  szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej


Wójt Gminy Nowinka informuje, iż został złożony do Wojewody Podlaskiego wniosek o powołanie komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę na terenie Gminy Nowinka, w okresie od 21 czerwca do 20 sierpnia bieżącego roku.
Komisje mogą szacować szkody w terminie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia szkód jednak nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy lub jej likwidacji. Ponadto szacowanie szkód z tytułu suszy obejmie wszystkie uprawy będące jeszcze w okresie wegetacji.

Pismo do gmin w sprawie pracy komisji szacujących szkody

Wobec powyższego wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym wraz z załącznikami stanowiącymi oświadczenia o powierzchni upraw i plonów oraz o produkcji zwierzęcej należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Nowinka (sekretariat). Wzory dokumentów do pobrania (pliki WORD) poniżej:

1. WNIOSEK o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym, powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w 2015 roku

2. OŚWIADCZENIE o plonach, cenach i produkcji towarowej oraz kosztach nieponiesionych i poniesionych

3. OŚWIADCZENIE o ilości zwierząt, produktach i ich cenach

Dodatkowe informacje na temat szkód w gospodarstwach rolnych powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego można znaleźć na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w zakładce Klęski w rolnictwie link:

http://bip.bialystok.uw.gov.pl/Show_Item.aspx?ID=33532 (strona działa prawidłowo w przeglądarce google chrome oraz internet explorer)

W razie pytań lub wątpliwości należy zgłaszać się do pracownika Urzędu Gminy Nowinka - Lecha Myszkowskiego, tel. 87 643 80 42

 

Informacja o zagrożeniu suszą Gminy Nowinka (2015.08.26)

z Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej

informacja tabelaryczna (klik)

 

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu wyborców do referendum ogólnokrajowego zarządzonego na 6 września 2015r

001

Informacja o składach osobowych i siedzibach Obwodowych Komisji ds. Referendum na dzień 06-09-2015r. (klik)

 

Informacja o składach osobowych i siedzibach Obwodowych Komisji ds. Referendum na dzień 06-09-2015r. (2015-08-17)

informacja od odczytania tutaj (klik)

 

Komunikat w sprawie zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii (2015-08-11)

komunikat

 

Informacja (2015.08.10)

akcyza

 

Nowinka współpracuje z Augustowem (2015.08.03)

Gmina Nowinka nawiązała współpracę z Miastem Augustów na polu
wzajemnej promocji oferty kulturalnej i turystycznej.
Do pobrania załączniki umożliwiające właścicielom obiektów
noclegowych/wypożyczalni sprzętu zarejestrowanych na terenie Gminy Nowinka
włączenie do bazy turystycznej prowadzonej na stronie www.augustow.pl

Formularz należy wypełnić i przesłać w formie elektronicznej lub skanem
(z oryginalnym podpisem właściciela) wraz z max. 5 zdjęciami obiektu na adres:
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Uwaga! Formularze należy wypełnić w wersji polskiej i angielskiej.

Formularz obiekty gastronomiczne

Formularz obiekty noclegowe

Formularz wypozyczalnie sprzętu

Pod klikiem kalendarz wydarzeń w sierpniu 2015 w Augustowie

 

Jak wakacje to WAKACJE (2015.08.03)

2

1

 

DOPALACZE Gdzie szukać pomocy? (2015.07.28)

001

Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.

W ostatnich dniach w kraju odnotowano wiele przypadków zatrucia narkotykami, tzw. dopalaczami. Do szpitali trafiły osoby z ostrym zatruciem organizmu. Apelujemy i ostrzegamy, aby nie kupować i nie zażywać takich substancji. Producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się przede wszystkim zyskiem, za nic mając ludzkie życie. Sprzedając dopalacze – sprzedają śmierć!

Masz wątpliwości czy Twoje dziecko zażywa dopalacze? Chcesz dowiedzieć się więcej na temat możliwości leczenia? Wiesz wszystko o negatywnych skutkach tych niebezpiecznych substancji? Masz informacje o miejscach, w których handluje się zakazanymi środkami? Jesteś uzależniony? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przygotowało listę numerów telefonów pod którymi można szukać pomocy. Lista zostanie także przekazana do wszystkich resortów, urzędów wojewódzkich oraz powiatów.

800 060 800 – Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 20:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz. Tylko w 2014 roku specjaliści przeprowadzili 3205 rozmów dotyczących dopalaczy.

800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . W 2014 roku 61 rozmów dotyczyło problemów z dopalaczami.

800 12 12 12 - Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

002

 

Najpiękniejszy Ogród Gminy Nowinka 2015r. (2015.07.15)

650

 

Interwencja poselska

w sprawie uzasadnionej potrzeby wystąpienia przez Rzecznika Praw Obywatelskich do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności z Konstytucją RP przepisu art.129 ust.4 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska

Klik (do pobrania)

 

UWAGA OSTRZEŻENIE

facebook

 

UWAGA, SPOSÓB NA PROMOCJĘ GMINY I SWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA!


Istnieje możliwość nieodpłatnego zamieszczenia informacji o proponowanych atrakcjach turystycznych, a także noclegach na terenie Gminy Nowinka na portalu www.polskaatrakcyjna.pl/. Informacje proszę przesyłać na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


polskaatrakcyjna
 

Zarządzenie Nr 35/2015 Wójta Gminy Nowinka z dnia 21 maja 2015 r w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy
w 2015r. w Urzędzie Gminy Nowinka

Do obejrzenia tutaj (klik)

 

Informacja z Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy Białystok

Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku rekrutuje młodzież do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP  w Wasilkowie. Można w nim kontynuować naukę w gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej lub w formie pozaszkolnej. Poza tym w ofercie Ośrodka znajduje się bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w Internacie, opieka wychowawcza 24h/dobę, zawodowe kursy doskonalące, udział w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską, itp.

Młodzież, która skorzystała z oferty w OSiW w Wasilkowie dzięki nabytej wiedzy merytorycznej, jak i praktycznej bez trudu odnajduje się na rynku pracy (co potwierdzają w dużym procencie absolwenci Ośrodka).

Więcej informacji TUTAJ (link) oraz na stronie internetowej www.podlaska.ohp.pl

 

Zapraszamy do zapoznania się z planem zajęć na Orliku w 2015r.

Plan został umieszczony w naszej zakładce SPORT - ORLIK (link)

 

Możliwość kształcenia ratowników medycznych i terapeutów zajęciowych

Szanowni Państwo

Informujemy o możliwości kształcenia ratowników medycznych i terapeutów zajęciowych na poziomie studiów I stopnia (licencjat) w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Wyższej Szkole Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży. Oferta studiów kierowana jest do osób, które ukończyły szkołę średnią, złożyły egzamin  maturalny z pozytywnym wynikiem i chcą zdobyć wy­kształcenie wyższe w tych atrakcyjnych  na rynku pracy zawodach, zarówno w Polsce jak i w Europie zachodniej. Wstęp na studia wolny.

Więcej…
 

UWAGA zmienia się prawo wodne.

UWAGA zmienia się prawo wodne. Do 22 czerwca b.r. trwają konsultacje społeczne na temat planów gospodarowania wodami, szczegóły oraz formularz do wnoszenia swoich uwag na stronie http://www.apgw.kzgw.gov.pl

 

WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019

WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019

31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach zwrócił się do Rady Gminy Nowinka z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:


- do Sądu Rejonowego w Suwałkach - 1 ławnik do orzekania z zakresu prawa pracy,
- do Sądu Rejonowego w Augustowie - 1 ławnik.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

Więcej…