geosystem

Informacja z Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy Białystok

Podlaska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Białymstoku rekrutuje młodzież do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP  w Wasilkowie. Można w nim kontynuować naukę w gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej lub w formie pozaszkolnej. Poza tym w ofercie Ośrodka znajduje się bezpłatne zakwaterowanie i wyżywienie w Internacie, opieka wychowawcza 24h/dobę, zawodowe kursy doskonalące, udział w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską, itp.

Młodzież, która skorzystała z oferty w OSiW w Wasilkowie dzięki nabytej wiedzy merytorycznej, jak i praktycznej bez trudu odnajduje się na rynku pracy (co potwierdzają w dużym procencie absolwenci Ośrodka).

Więcej informacji TUTAJ (link) oraz na stronie internetowej www.podlaska.ohp.pl

 

Zapraszamy do zapoznania się z planem zajęć na Orliku w 2015r.

Plan został umieszczony w naszej zakładce SPORT - ORLIK (link)

 

Możliwość kształcenia ratowników medycznych i terapeutów zajęciowych

Szanowni Państwo

Informujemy o możliwości kształcenia ratowników medycznych i terapeutów zajęciowych na poziomie studiów I stopnia (licencjat) w systemie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Wyższej Szkole Zawodowej Ochrony Zdrowia TWP w Łomży. Oferta studiów kierowana jest do osób, które ukończyły szkołę średnią, złożyły egzamin  maturalny z pozytywnym wynikiem i chcą zdobyć wy­kształcenie wyższe w tych atrakcyjnych  na rynku pracy zawodach, zarówno w Polsce jak i w Europie zachodniej. Wstęp na studia wolny.

Więcej…
 

UWAGA zmienia się prawo wodne.

UWAGA zmienia się prawo wodne. Do 22 czerwca b.r. trwają konsultacje społeczne na temat planów gospodarowania wodami, szczegóły oraz formularz do wnoszenia swoich uwag na stronie http://www.apgw.kzgw.gov.pl

 

Spotkanie z udziałem dyrektora Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach

25 maja b.r. (poniedziałek) o godzinie 17.00, w GOK-u, Urząd Gminy Nowinka organizuje spotkanie z udziałem dyrektora Gospodarstwa Rybackiego PZW w Suwałkach, dotyczące zarybienia i odłowów z naszych jezior.

Zapraszamy!

 

WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019

WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019

31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach zwrócił się do Rady Gminy Nowinka z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:


- do Sądu Rejonowego w Suwałkach - 1 ławnik do orzekania z zakresu prawa pracy,
- do Sądu Rejonowego w Augustowie - 1 ławnik.

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

Więcej…
 

Komunikat barszcz Sosnowskiego


 

Szara pleśń truskawki


 

Mączniak pszenżyto ozime


 

Mączniak pszenica ozima


 

Regulamin Konkursu "Najpiękniejszy Ogród Gminy Nowinka 2015 r."

Regulamin do pobrania:

Regulamin konkursu

 

Przerwy w dostawach energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej

na terenie działania

Rejonu Energetycznego Suwałki

miejscowość

dnia

w godzinach

Szczebra:  budynki od nr 45 do nr 53A

– odbiorcy zasilani ze stacji:

05-493 Szczebra 4 obwód kierunek sł. 1

18.05.2015

08:00 - 15:00

Szczegółowych informacji udziela
Posterunek Energetyczny Augustów

Tel. 085 676 65 83

Informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są również na stronie internetowej www.dystrybucja.zeb.com.pl.

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Suwałki 991 (całodobowo). Informacja o pracach planowych: tel. 85 740 5050

Stanowisko Dyspozytorskie Augustów tel. 991 (całodobowo). Informacja o pracach planowych: tel. 85 740 5045

 

Przerwy w dostawach energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

informuje, iż w związku z planowanymi pracami na urządzeniach elektroenergetycznych nastąpią przerwy w dostawach energii elektrycznej

na terenie działania

Rejonu Energetycznego Suwałki

miejscowość

dnia

w godzinach

Szczepki PKP, Juryzdyka, Barszczowa Góra – odbiorcy zasilani ze stacji:

05-538 Szczepki PKP,

05-53 Juryzdyka,

05-1055 Barszczowa Góra 2.

19.05.2015

08:00 - 18:00

21.05.2015

22.05.2015

Olszanka – odbiorcy zasilani ze stacji:

05-517 Olszanka 2

21.05.2015

08:00 - 18:00

22.05.2015

Pijawne Polskie, Pijawne Ruskie, Olszanka,

– odbiorcy zasilani ze stacji:

05-894 Pijawne Osada,

05-81 Pijawne Ruskie 1,

05-75 Olszanka 1,

05-1019 Olszanka 3,

05-665 Koszarka, 05-1493 Pijawne Ruskie,

05-1488 Pijawne Polskie 3,

05-1487 Pijawne Polskie 2,

05-80 Pijawne Polskie 1

21.05.2015

08:00 - 10:00

16:00 - 18:00

Szczegółowych informacji udziela
Posterunek Energetyczny Augustów

Tel. 085 676 65 83

Informacje o planowanych przerwach w dostawach energii elektrycznej dostępne są również na stronie internetowej www.dystrybucja.zeb.com.pl.

Dodatkowych informacji udziela:

Centrum Dyspozytorskie Suwałki 991 (całodobowo). Informacja o pracach planowych: tel. 85 740 5050

Stanowisko Dyspozytorskie Augustów tel. 991 (całodobowo). Informacja o pracach planowych: tel. 85 740 5045

 

Obwieszczenie Komisji Okręgowej

 

Warsztaty inwazyjne gatunki roślin

 

Dzień otwarty Life i gra terenowa

 

Więcej…
 

Informacja kto ma prawo wyborcze

 

Ogłoszenie

Szanowni Państwo,

W dniu 12.05.2015 r., na terenie województwa podlaskiego odbędą się wojskowe ćwiczenia taktyczno-specjalne pod kryptonimem RENEGADE-KAPER-15/I, zorganizowane przez Dowództwo Operacyjne Rodzaju Sił Zbrojnych. Tematem przedmiotowych ćwiczeń będzie m.in. przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym z powietrza. W trakcie ich trwania mogą zostać dwukrotnie uruchomione syreny alarmowe (ogłoszenie oraz odwołanie alarmu). Scenariusz ćwiczeń przewiduje uruchomienie systemu alarmowania w różnych rejonach województwa podlaskiego, w godz. 07.30 – 15.30. Sygnał do włączenia syren zostanie uruchomiony ze stanowiska Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.

Jednocześnie przypominamy o sposobie ogłaszania i odwoływania alarmu za pomocą syren:

• ogłoszenie alarmu - to dźwięk modulowany syreny przez okres 3 minut;

• odwołanie alarmu - to dźwięk ciągły syreny przez okres 3 minut.

 

Informacja

 

 

Więcej…
 

Najserdeczniejsze Życzenia

 

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

WYBORY DO IZB ROLNICZYCH

Komisja Wojewódzka powołana do przeprowadzenia wyborów do rad powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej informuje,

że dnia 29.04.2015 r. Uchwałą Nr 3/2015 powołała Komisje Okręgowe.

W związku z tym serdecznie zapraszamy osoby chętne  do kandydowania do rad powiatowych Podlaskiej Izby Rolniczej do zgłaszania się do Komisji Okręgowych z listami poparcia (min. 50 podpisów), formularzem zgłoszenia kandydata oraz oświadczeniem
o wyrażaniu zgody na kandydowanie (dokumenty dostępne na stronie www.pirol.pl w zakładce wybory 2015).

Termin zgłaszania kandydatów do Komisji Okręgowych

upływa z dniem 11.05.2015 r. o godzinie 15.00

Termin wyborów 31.05.2015 r. w godzinach 8.00 - 18.00

Przewodnicząca Komisji Wojewódzkiej

Anna Baszeń